43 މީހުންނާއެކު ސީބިޔާއިން ފުރި މަތިންދާބޯޓެއް ފުރިތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވެއްޓިއްޖެ..

މޯލްޑިވިއަން އެއަރ ޓެކްސީގެ ފްލައިޓެއް / ފައިލް ފޮޓޯ

43 މީހުންނާއެކު ސީބިޔާއިން ފުރި މަތިންދާބޯޓެއް ފުރިތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވެއްޓި 32 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ހިނގި މިހާދިސާގައި ސަލާމަތްވި 11 މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ޒަޚަމްތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް މިހާރުވަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަމަށާ، ހޮސްޕިޓަލުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ސަލާމަތްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 5 މީހުން އޮތީ ވަރަށް ނާޒުކުފައްތަރެއްގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާދިސާ ދިމާވުމަށް މެދުވެރިވީ ސަބަބެއް އަދި މުޅިން ކަށަވަރުވެފައި ނުވާކަމަށް މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުއެވެ.

 

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
wpDiscuz