23 ޑިސެމްބަރ ގެ ބޮޑުމުޒާހަރާގައި ލަންދޫރައްޔިތުން ވަރަށްފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވިއެވެ.

23 ޑިސެމްބަރގައި ލަންދޫގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

އަދުގެ ސަރުކާރުން ހިންގަމުން ގެންދާ ލާދިނީ ޙަރަކާތްތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ އައްޑޫސިޓީގައި ބެހެއްޓި ބުދުތައް އެތަނުންނެގުމަށާއި،މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރާއި، އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައިހިންގޭ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތައް ވަގުތު ވަގުތަށް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ 23 ޑިސެމްބަރ 2012 ގައި މުޅިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބޭއްވި ބޮޑުމުޒާހަރާގައި ލަންދޫރައްޔިތުންވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށްވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ލިޔުނީ: އަބްދުﷲ އިބްރާހީމް

ޢަބުދުﷲ އިބްރާހިމް ( ޒީރޯ ) އަކީ ލަންދޫއިންފޯގެ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރާ، ޓެކްނިކަލް ޓީމްގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ. ލިޔުންތެރިކަމަށްވެސް ލޯބިކުރާ މި ޒުވާން ލިޔުންތެރިޔާ ގިނައިން ލިޔާނީ ޓެކްނޯލޮޖީއާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކެވެ. އޭގެ އިތުރުންވެސް ދީނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާއިންވެސް ލިޔުންތައް ލިޔުއްވައެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

މަގޫދޫގައި ބަށިކޯޓެއް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ނ.މަގޫދޫގައި ބަށިކޯޓެއް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް، މަގޫދޫ ކައުންސިލުން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މި ބަށިކޯޓް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
wpDiscuz