ލަންދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް.

ލިޔުނީ: އަބްދުﷲ އިބްރާހީމް

ޢަބުދުﷲ އިބްރާހިމް ( ޒީރޯ ) އަކީ ލަންދޫއިންފޯގެ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރާ، ޓެކްނިކަލް ޓީމްގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ. ލިޔުންތެރިކަމަށްވެސް ލޯބިކުރާ މި ޒުވާން ލިޔުންތެރިޔާ ގިނައިން ލިޔާނީ ޓެކްނޯލޮޖީއާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކެވެ. އޭގެ އިތުރުންވެސް ދީނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާއިންވެސް ލިޔުންތައް ލިޔުއްވައެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ އުސް އިމާރާތަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގެންފި.

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ އުސް އިމާރާތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަބަލުން ފާޠިމަތު އިބްރާހިމް ވަޑައިގެންފިއެވެ. …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
wpDiscuz