ލަންދޫއަށްވެސް ” މާވަހަރެއް ” ހޮވައިފި

މިދުވަސް ވަރަކީ ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން ގިނައަދަދަކަށް މާވަހަރު ފެންނަމުންދާ ދުވަސްކޮޅަކަށްވާއިރު އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ލަންދޫގެ ހަތަރު އަންހެންކުއްޖަކުވެސް މާވަހަރެއް ހޮވާފައިވާކަމަށް ރަށު ތެރޭގައި އަޑު ފެތުރިފައިވެއެވެ.

ރަށުތެރޭގައި މިވާހަކަތައް ދެކެވެން ފެށުމާއިއެކު މި ” މާވަހަރު ” ހޮވިކުދިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްކުއްޖަކު ނަންހާމަ ނުކުރުމަށްއެދި ބުނީ  އެކުދިން މި ” މާވަހަރު ” ހޮވާފައިވަނީ އިއްޔެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ” އެތެރެފަޅު ” ސަރަހައްދުންނެވެ.  ” މާވަހަރު ހޮވުމަށްފަހު 4 ކުދިންގެ ތެރެއިން 3 ކުދިން މާވަހަރު ބޭނުންކަމަށް ބުނުމުން ވަގުތުން ތިންކުދިންނަށް ވާގޮތައް ތިންބަޔަށް ބަހާލީ ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެއްކުއްޖަކު އެއީ ” ގުއި ” ގަޑެކޭ ބުނެ ބޭނުން ނުކުރީ ” ތަފްސީލް ދެމުން އެކުއްޖާ ބުންޏެވެ.

ރަށުތެރޭގައި ” މާވަހަރު” ގެ  ވާހަކަ ވައިގައި ހިފާފައިވައިރު އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމަތުތައް ލިބޭ ގޮތުގައި ރަށުތެރޭ ގައި އަޑުފެތުރިފައިވާ ” މާވަހަރު ” އަކީ އަސްލު މާވަހަރެއް ނޫނެވެ.

ފޮޓޯ: ހަވީރު

ލިޔުނީ: މިހާސް

މިހާސްއަކީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުންވެސް ހަބަރުތަކާއި، ރިޕޯޓްތައް އަދި އެހެނިހެން ވެސް ލިޔުންތައް ލިޔުމަށް ކުޅަދާނަ ނޫސްވެރިއެކެވެ. ހާއްޞަ ދާއިރާއަކީ އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތަކާއި، އަދި ނ.އަތޮޅުގެ ފުޓްބޯޅަ އާއި ގުޅުންހުރި ރިޕޯޓްތައް ލިޔުމެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ރ.އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން މީދޫ ނަގައިފި.

މިނިވަން 50 ގެ މުނާޞަބަތުގައި މުޅިރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ “އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ” މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ރ.އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
ޚިޔާލާތު
ޚިޔާލާތު

ލަންދޫއަކަށް ނޫން އިނފޭތޯ ރަނގަޅުގޮތަކީ ‘ލަންދުއަށް’

wpDiscuz