އިއްޔެ ވަޅިން ހަމަލާދިން ޒުވާނާ އައިސީޔޫގައި.

އިއްޔެވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލި ޒުވާނާ އަށް ޢާއްމުމީހަކު އެހީތެރިވަނީ

ސިނަމާލެ ފްލެޓް ކައިރިން އިއްޔެ ވަޅިން ހަމަލަދީ ޒަހަމްކޮށްލިޒުވާނާ ސީރިޔަސް ހާލަތެއްގައި މިހާރުއޮތީ އައިސީޔޫގައި ކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ.

އިއްޔެ މެންދުރު 12:30 ހާއިރު ހިނގި މިހާދިސާގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ޒަޚަމްވެފައިވަނީ ޏ. ފުވައްމުލައް ހޯދަނޑު، އަޙްމަދު ނަޒީމް (24އ)އެވެ.

މަންޒަރުދުއް މީހަކު މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ ފްލެޓް ކައިރިން އޭނަގެ އުނަގަނޑުން ތިރިއަށް ވަޅި ހެރުމުން ދުވެފައި އައިސް ވެއްޓުނީ ލޮނުޒިޔާރަތްމަގު، ޗާންދަލިޔާ ބްކްޝޮޕްކުރިމައްޗަށް ކަމަށެވެ. ޢެތަނުން އޭނަ ނަގައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ އެތާތިބި ޢާއްމުންގެ ބަޔަކުޕިކަޕެއްގައެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ވަޅި އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ތުހުމަތު ކުރެވޭ އިތުރު ދެމީހަކު ހޯދަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ކިޑްނީގައި އުފެދޭ ހިލަ ނައްތާލުމުގެ ފަރުވާ އައިޖީއެމްޗްގައި ފަށައިފި.

ކިޑްނީގައި އުފެދޭ ހިލަ، ލޭޒަރޓްރީޓްމަންޓުގެ އެހީގައި ނައްތާލުމުގެ ފަރުވާ ކާމިޔާބުކަމާއެކު އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފައްޓަވައިފިއެވެ. އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ސަރުކާރުން …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
mohamma
mohamma

mi liumugaiyvaa pic fenumun hithah vr asarukohfi , mifadha kunkuraa meehun mujuthamau in ekaheri kuranvy

wpDiscuz