އަހަންނަކީ އިޝްޤެވެ. އަހަރެން ވަނީ އިންސާނާގެ ލޮލުތެރޭގައެވެ.!!!

”ބުއްދި”، އެއްދުވަހަކު ލުޤުމާނު ޙަކީމުގެ އަރިހަށް އަ އެވެ.  ލުޤުމާނު ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ. “ތިޔައީ ކާކުހެއްޔެވެ؟  އުޅެނީ ކޮންތާކުހެއްޔެވެ؟” ޖަވާބުގައި “ބުއްދި” ދެންނެވި އެވެ. “އަހަންނަކީ ބުއްދި އެވެ. އަހަރެން އުޅެނީ އިންސާނާގެ ބޮލުތެރޭގަ އެވެ.”

އިރު ކޮޅަކުން “ލަދު” މި ތަނަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފި އެވެ.  ލުޤުމާނު ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ. “ތިޔައީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އުޅެނީ ކޮންތާކުހެއްޔެވެ؟”  “ލަދު” ޖަވާބު ދިނެވެ. “އަހަންނަކީ ލަދެވެ. އަހަރެންގެ ޖަހަގަ އަކީ، އިންސާނާގެ ލޮލެވެ.” އިސާހިތަކު ”ލޯބި” އައިސް  ލުޤުމާނުގެ އަރިހަށް ހުއްޓުނެވެ. ލުޤުމާނު ޙަކީމު ސުވާލު ތަކުރާރު ކުރެއްވި އެވެ. “ލޯބި” ޖަވާބު ދިނެވެ. “އަހަރެންނަކީ ލޯތްބެވެ. އަހަރެންގެ ހިޔާވައްސަކީ، އިންސާނާގެ ހިތެވެ.”

ކުއްލިޔަކަށް “ތަޤުދީރު” އައިސް މިތަނަށް ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.  އެއްސެވި އެވެ. “ތިޔައީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އުޅެނީ ކޮންތާކު ހެއްޔެވެ؟” ތަޤުދީރު ޖަވާބު ދިނެވެ. “އަހަންނަކީ ތަޤުދީރެވެ.” އަހަރެން އުޅެނީ އިންސާނާގެ ބޮލުތެރޭގަ އެވެ.”  ލުޤުމާނު ވިދާޅުވި އެވެ. ބޮލަކީ “ބުއްދީ”ގެ ޖަގަހަ ނޫން ހެއްޔެވެ؟  މި ބަހަށް ޖަވާބު އެރުވީ ވެސް ބުއްދި އެވެ. “ތަޤުދީރު އަތުވެއްޖެނަމަ، އަހަރެންގެ ބާރު ކެނޑިގެންހިނގައިދެ އެވެ.”

ދެން ފެނުނީ “ޢިޝްޤު” މި ތަނަށް ހާޒިރުވިތަނެވެ. އެއްސެވި އެވެ. “ތިޔައީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އުޅެނީ ކޮންތާކުހެއްޔެވެ؟” ޖަވާބުގައި ޢިޝްޤު ދެންނެވި އެވެ. “އަހަންނަކީ ޢިޝްޤެވެ. އަހަރެން ވަނީ އިންސާނާގެ ލޮލުތެރޭގަ އެވެ.” ލުޤުމާނު ވިދާޅުވި އެވެ.  “ލޮލަކީ ލަދުގެ ޖަގަހަ ނޫންހެއްޔެވެ؟” މި ސުވާލަށް ޖަވާބުދާރީވީ ލަދެވެ. ދެންނެވި އެވެ.  “ޢިޝްޤު އަތުވެއްޖެ ނަމަ ލަދަކަށް ޖާގައެއް ނޯވެ އެވެ.”

އެންމެފަހުން ބައްދަލުވެވަޑައިގަތީ، ދަހިވެތިކަމާ އެވެ. ޙަކީމު ލުޤުމާނު އެ ދެ ސުވާލު ތަކުރާރު ކުރެއްވި އެވެ؟ “ތިޔައީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ އުޅެނީ ކޮންތާކުހެއްޔެވެ؟” ޖަވާބުގައި ދަހިވެތިކަން ދެންނެވި އެވެ. “އަހަންނަކީ ދަހިވެތިކަމެވެ.  އަހަރެން އުޅެނީ އިންސާނާގެ ހިތުގަ އެވެ.” ވިދާޅުވި އެވެ. “ހިތަކީ ލޯބީގެ ހިޔާވަހި ނޫންހެއްޔެވެ.” ރައްދުގައި ޖަވާބު ދިނީ ވެސް ދަހިވެތިކަމެވެ. ދެންނެވި އެވެ. “ދަހިވެތިކަން  ހިތަކަށްވަދެއްޖެ ނަމަ، ލޯބި ފުނޑުފުނޑުވެ ފަނާވެގެންދާނެ އެވެ.”

ލިޔުނީ: ޒަހީން ޢަބުދުﷲ

ޒަހީނު އަކީ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮގުން ޚާއްޞަކޮށް ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ލިޔުންތައް ލިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިކަންހުރި މިފަންނުގައި ކުރިއަށްދާން މަސައްކަތްކުރާ ހީވާގި ކެރޭ ހަރުދަނާ ތަޢުލީމީ ޒުވާނެކެވެ.

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
ހުސެން
ހުސެން

ލުޤްމާން އަލް ޙަކީމް އެކަލޭގެފާނުންގެ ދަރިކަލުންނަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރައްވައި ވިދާޅުވިއެވެ. {{ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ }} لقمان 17. މާނައަކީ: ” އޭ ދަރިކަލުންނޭވެ! ނަމާދު ޤާއިމް ކުރާށެވެ! އަދި ހެޔޮ ކަންކަމަށް އަމުރު ކުރާށެވެ! އަދި މުންކަރާތް މަނާ ކުރާށެވެ! އަދި (އެކަމުގައި ދިމާވާ) ދަތި އުނދަގޫ ތަކަށް ކެތްތެރިވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން އެއީ (މާތް ﷲ އަމުރު ކުރައްވާފައިވާ) ޢަމަލުކުމުގައި މަތިވެރި ކަމެކެވެ.”

ބިން ޢާމިރު
ބިން ޢާމިރު

http://dhiveshi.com/?p=379 މި ލިންކް ބައްލަވާ!

ބިން ޢާމިރު
ބިން ޢާމިރު

http://dhiveshi.com/?p=370 މި ލިންކް ބައްލަވާ!

ހަސަން/ މަނަދޫ
ހަސަން/ މަނަދޫ

އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ކޮމެންޓް ކުރުން އެދެން!!!!

ޒަހީން އަބްދުﷲ
ޒަހީން އަބްދުﷲ

މިއީ ވ ވ ވ ވ މޮޅު ލިޔުމެއް.ސާބަސް ޒަހީން…! ހަމަ އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް.!! ޒަހީން އަށް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުގައި ކުރިމަގު އެބައޮތް..މަނަދޫ ލައިވް އަށްވެސް ޒަހީން ގެ ލިޔުންތައް ބޭނުން……..

wpDiscuz