މަވެސް ޕީޕީއެމް – 2696 މީހުން އިތުރަށް ޕާޓީއާ ގުޅިއްޖެ.

“މަވެސް ޕީޕީއެމް” ނަމުގައި ޕީޕީއެމް އަށް މެމްބަރުން އިތުރު ކުރުމަށް އެޕާޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 2696 މީހުން ސަރުކާރު ހިންގާ ޕްރޮގްރަސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް, ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ޕީޕީއެމްއާއި އަލަށް ގުޅުނު ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުތައް ވަނީ “މަވެސް ޕީޕީއެމް” ނަމުގައި ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގަ، ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސުލްޖުމްރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ޕީޕީއެމް އިން އަންނަނީ ޕާޓީ އަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތަފާތު އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ރަށު ގޮފިތައް ހެދުމާއި، އަވަށު ގޮފިތައް ހަދާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުންފަދަ ޙަރަކާތްތައް ދަނީ އެޕާޓީގެ ފަރާތުން ހިންގަމުންނެވެ.

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

4 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ހުސްވެފައިވާކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމް އިން ބަޔާނެއް ނެރެފި.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 4 ގޮނޑިއެއް ހުސްވެފައިވާކަން ކަށަވަރުވެފައިވާކަމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމުން ބުނެފިއެވެ. ޕީޕީއެމުން މިހެން ބުނީ ސުޕްރީމްކޯޓުން ނިންމެވި …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
wpDiscuz