ވިޔަފާރި

ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ޚަބަރުތަކާ ރިޕޯޓްތައް

ކެފޭ ޑި ލައިވް ގައި ” ހެޕީ އަވާރ ” ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ފޭ ޑި ލައިވްގައި  ” ހެޕީ އަވާރ ” ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. ހެޕީ އަވާރ ގެ ދަށުން ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 00؛07 އިން 00؛08 ދޭތެރޭ ބުރެކްފާސްޓެއް އެންމެ -/15 ރުފިޔާ އަށް ލިބެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދު ދެ ރޭ 00؛21 ފެށިގެން 00؛22 އަށް “ލަވާޒާ ” ކޮފީއެއް -/5 ރުފިޔާ އަށް ލިބެއެވެ. މި …

އިތުރަށް »

އެމްއެންޑީއެފާއި ދިރާގާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސް އާއި ދިރާގާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދިރާގުން، އެފްއާރުއެސްއަށް ބޭނުންވާ ފަޔަރ އިކުއިޕްމަންޓް ފޯރުކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މަޢުލޫމާތުދެއްވައެވެ. އަދި އެފްއާރުއެސްއިން ވަނީ ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ ފަޔަރ އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ފަޔަރ ސްކޮޑް ތަމްރީނު ކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ދިރާގު މާލެ ސަރަޙައްދާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ހުރި ދިރާގުގެ ސައިޓްތަކުގައި ހުރި އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް …

އިތުރަށް »

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފި.

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް އެންޑް ޑިޖިޓަލް ސާވިސަސް ޕާޓްރަނަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބައިނަލް އަޤުވާމީ މި ސަރެމަނީ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ސަން އަކުއާ ވިލުރީފް ރިސޯޓުގައެވެ. ދިރާގުން ބުނީ ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ އިންޑިއަން އޯޝަން ގާލާ 2017 ގައި ބައިވެރިވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވަން އެ ކުންފުނީގެ އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތް …

އިތުރަށް »

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެންމެކުރީގައި އަދިވެސް ސެމްސަންގ

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި އެންމެކުރީގައި އަދިވެސް އުޅެނީ ސެމްސަން ކުންފުންޏެވެ. ޗައިނާގެ ރައިޒިންގސަން އިން ކުރި ސަރވޭއަކުން ދައްކާގޮތުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 80 މިލިއަން ފޯނު ވިއްކައިގެން އެއްވަނަ ދިފާއުކޮށްފައިވަނީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގ ކުންފުންޏެވެ. 51 މިލިއަން ފޯނު ވިއްކައިގެން ދެވަނައިގައި ވާދަކުރަނީ އެޕަލްކުންފުންޏެވެ. އަދި 35 މިލިއަން ފޯނު ވިއްކައިގެން 3 ވަނަގައި އޮތީ މިހާރު ސްމާޓްފޯނު މާކެޓްގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ވީވޯ ކުންފުންޏެވެ. 26 މިލިއަން …

އިތުރަށް »

ފިހާރަތައް ބަންދުކުރާގަޑި ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި.

މިއަދުން ފެށިގެން ފިހާރަތަށް ރޭގަނޑު ދިހައެއް ޖަހާއިރު އަދި ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ ތަންތަން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ދަންވަރު ބާރަ ޖަހާއިރު ބަންދުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ރަމަޟާން މަހު އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުން، ފިހާރަތަށް ބަންދުކުރާ ގަޑި ރޭގަނޑު އެގާރަ ޖަހާއިރަށް އަދި ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ ތަންތަން ފަތިހު ތިނެއް ޖަހަންދެން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން …

އިތުރަށް »

ދިރާގުން މިއަހަރުވެސް ފިތުރު ޢީދުގައި ކުޑަކުދިންނަށް އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި

ދިރާގުގެ ފަރާތުން މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފިތުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޢީދު ހަދިޔާ ބެހުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފިއެވެ. މާލޭގެ އިތުރުން، ދިރާގުގެ ރީޖަނަލް އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުތައް ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އަށް އަތޮޅެއްގައި އީދުގެ އުފާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިން ޖަމާވާ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޢީދު ނަމާދުގެ ފަހުގައި ވަނީ ހަދިޔާ ބަހާފައެވެ. މި ހަދިޔާތައް ބެހުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ ދިރާގުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. ދިރާގުން ބުނީ ޢީދުގެ މުނާސަބަތަކުގައި ޢީދު …

އިތުރަށް »

ދިރާގުން ފިތުރު އީދަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވައިބަރ ސްޓިކަރ ޕެކެއް ނެރެފި

ފިތުރު އީދަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދިރާގުގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވައިބަރ ސްޓިކަރ ޕެކެއް މިއަދު ނެރެފިއެވެ. ރަމާޝާން މަހާއި ފިތުރު އިދާގުޅުވައިގެން ދިވެހިންގެ އާއްމު ދިރިއުޅުމުގެ ބަހުރުވައާއި ވައްޓަފާޅި ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ސްޓިކަރ ޕެކްގެ ސަބަބުން އީދުގެ ތަހުނިޔާ ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ރީތި ސްޓިކަރ އެއްގެ ސިފައިގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ. އަދި މި ސްޓިކަރ ޕެކްގައި ހުވަދޫ ބަހާއި އައްޑޫބަސް ފަދަ ރާއްޖޭގެ ބައެއް އެހެން ސަރަހއްދުތަކުގެ ބަހުރުވައިން …

އިތުރަށް »

ކެއަރ ސޮސައިޓީން ހިންގުމަށް ގަސްތުކުރައްވާ ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ކްލާސްތަކަށް ދިރާގުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި.

ދިރާގުން ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން ހިންގުމަށް ގަސްތުކުރައްވާ ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ކްލާސްތަކަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި ލެޕްޓްޕް އަދި ހައިސްޕީޑް އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. މިއަދު ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދިރާގުގެ ފަރާތުން މިތަކެތި ކެއާސޮސައިޓީއާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ކުންފުނީގެ ސީ.އީ.އޯ އަދި އެމް.ޑީ އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ރަޝީދެވެ. ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން މިތަކެއްޗާ ހަވާލުވެފައިވަނީ އެޖަމިއްޔާގެ ވައިސް ޗެއާޕާރސަން އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް އަދުހަމްއެވެ. ކުޑަކުދިން ހިމާޔަތްކުރުމާއި އެހީތެރިވުމަކީ ދިރާގުގެ …

އިތުރަށް »

ދިރާގުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ކުދިންނަށް ހާއްސަ ހަދިޔާ ތަކެއް

ދިރާގުން ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެލެބްގައި ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް މުޅިން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދީ ލެބްގައި ބޭނުންކުރުމަށް އާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ގާއިމު ކޮށްފައިވާ ލައިބްރަރީ އަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ ފޮތް ވެސް އެކުންފުނިންވަނީ ހަދިޔާ ކޮށްފައިއެވެ. މިއަދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގައި …

އިތުރަށް »

ދިރާގުން ރޯދަމަހާއި ދިމާކޮށް އަނެއްކާވެސް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

  ދިރާގުން ރޯދަމަހާއި ދިމާކޮށް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ 30 ޖޫން 2017 ގެ ނިޔަލަށެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ދިރާގު ފައިބަރ ނުވަތަ އޭ.ޑީ.އެސް.އެލް ކަނެކްޝަނެއް ހިލޭ ގުޅައިދީ ފުރަތަމަ 2 މަހުގެ މަހުފީ އިން 25%ޑިސްކައުންޓްވެސް ލިބިގެން ދާނެކަމަށް ދިރާގުންބުނެއެވެ. ދިރާގުން މިދިޔަ މޭ މަހުވެސް ވަނީ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިއެވެ. ދިރާގުން ބުނީ  މިދިޔަ މަހު …

އިތުރަށް »

ދިރާގުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ހިލޭ އުމްރާ ދަތުރެއްލިބޭ ބޮޑު ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތް އެންމެ ފުޅާކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުން ބޮޑެތި އިނާމުތަކާއި ހިލޭ ލިބޭނެ ތަފާތު ގިނަ ހިދުމަތްތަކާއެކު ދިރާގުގެ ރޯދަ ހަދިޔާއާއި ޕްރޮމޯޝަންތައް މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ. ރަމަޟާންމަހަކީ އަބަދުވެސް ހާއްސަ މައްސަރަކަށްވެފައި ދިރާގުން އަބަދުވެސް ބަލަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. މިގޮތުން ޑިޖިޓަލް ސާވިސް ޕްރޮވައިޑަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުންފުނިން ކުޅޭ އިސްދައުރާ ގުޅުވައިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑިޖިޓަލް އެތައް ހަދިޔާއެއް މިރޯދަމަހު ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. މީގެ …

އިތުރަށް »

ތަކެތި އަގުބޮޑު ކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން – އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

މިރޯދަމަހު މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުކުރާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނޭކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑެޕިއުޓީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، އެ މިނިސްޓްރީން ރޯދަމަހު ބާޒާރުގެ އަގުތައް މޮނިޓަރކުރައްވަމުން ގެންދަވާނޭކަމަށެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީން ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް ބާޒާރުގެ އަގުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން ވިޔަފާރިވެރިން ވަނީ، ޤުދުރަތީ ކާރިސާއެއް، ނުވަތަ ރާއްޖެއިން …

އިތުރަށް »

ދިރާގުގެ ލޯގޯ އާއި ކުލަބަދަލުކޮށްފި.

ވަޓްސް ނެކްސްޓް”ގެ ނަމުގައި ވަރުގަދަ ކެމްޕޭނަކާ އެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށްފަހު، ރާއްޖޭގެ މުއާސަލާތީ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި ދިރާގުގެ ކުލަ އޮރެންޖު ކުލައަށް ބަދަލުކޮށް، އެ ކުންފުނީގެ ލޯގޯ ވެސް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. އަލަށް ތަޢާރަފްކުރި އާ ލޯގޯ ލޯންޗު ކުރީ ރޭ ގައެވެ. ކުލައާއި ލޯގޯއާއިއެކު ދިރާގުން ވަނީ އެކުންފުނީގެ ސްލޯގަން ވެސް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ދިރާގު ގެ ސްލޯގަން އަކީ “ޓޭކް …

އިތުރަށް »

ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ގެ ޚިދުމަތް ބ. ދަރަވަންދޫގައި ގާއިމް ކޮށްފި

ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ބ އަތޮޅު ދަރަވަންދޫގައި މިހާރު ވަނީ ދިރާގުގެ އެންމެ ހަލުވި ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަރނެޓް ގެ ޚިދުމަތް ކަމަށްވާ ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ގެ ޙިދުމަތް ފަށާފައެވެ. ބ. ދަރަވަންދޫގައި ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ގެ ޚިދުމަތް ލޯންޗް ކުރެވިގެން ދިޔައީ އެ ރަށުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ވަރަށް ކުލަ ގަދަ އިވެންޓަކުންނެވެ. މިއީ ބާ އަތޮޅުގައި …

އިތުރަށް »

ދިރާގުން ވައިބަރ ސްޓިކަރ ސެޓެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި.

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދިވެހިންނާ ގުޅޭ ގޮތަށް ވައިބާ ސްޓިކާސެޓެއް ދިރާގުން ތައާރަފު ކޮށްފިއެވެ. ވައިބަރ ސްޓިކަރމާކެޓްގައި ހިލޭ ޑައުންލޯޑް ކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ސްޓިކަރ ސެޓަކީ އައިޑޮލްގެ ގްރޭންޑް ފިނާލޭއާ ދިމާކޮށް ނެރުނު ސްޓިކާރ ތަކެކެވެ. މި ސްޓިކާތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަޖުންގެ އެންމެ ހާއްސަ ބަސްތަކާއި ބައިވެރިންގެ އެންމެ ހާއްސަ ބަސްތައް ހިމެނެ އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސްޕޮންސާ އިޝްތިހާރު ތަކުގެ …

އިތުރަށް »

ދިރާގު ކަނެކްޝަނެއް ނަންގަވައިގެން ކޮންމެ ހަފްތާ އަކު މެކްބުކް ޕްރޯ އެއް ހޯއްދަވާ!

ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަނެއް ނަންގަވައިގެން ކޮންމެ ހަފްތާ އެކު މެކްބުކް ޕްރޯ އެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނީ 1 މޭ އިން 31 މޭ 2017 ގެ ނިޔަލަށް ދިރާގުގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަން ނަންގަވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލި މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަން ހިލޭ ގުޅައިދީ ފުރަތަމަ 2 މަހުގެ މަހުފީ އިން 25% ޑިސްކައުންޓްވެސް ލިބިގެން ދާނެއެވެ. …

އިތުރަށް »

ދިރާގުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިންމަސްދުވަހުގެ އާމްދަނީ 644 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް.

ދިރާގުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިންމަސްދުވަހުގެ އާމްދަނީއަށް 644 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ. މިއާމްދަނީ އަށް ބަލާއިރު 2017 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗްގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާ 2016 ގެ ފަހު ކުއަރޓަރއާއި އަޅާ ބަލާއިރު %30 އިތުރުވެފައި ވާކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ. ދިރާގުންބުނީ 2017 ވަނަ އަހަރު މާރޗްގެ ނިޔަލަށް ކުންފުންޏަށް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ވަނީ ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއަރޓަރއާއި އެއް ހަމައެއްގައި …

އިތުރަށް »

ދިރާގު ޓީވީ އާދިއްތަދުވަހު މުޅިރާއްޖެއަށް – މުޅިން އާ ޚިދުމަތެއް

ބައިނަލް އަގުވާމީ ޗެނަލްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ދިރާގުން ތައާރަފްކުރި އައިޕީ ޓީވީގެ ހިދުމަތް މާދަމާއިން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. 60 އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ޗެނަލް އާއެކު ދިރާގުން ޓީވީ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ. އަދި މި ހިދުމަތް އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ލިބޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. …

އިތުރަށް »

ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ޖޯއިބޮކްސްއާއެކު ތަޢާރަފްކޮށްފި.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް މުވާސަލާތުގެ ހިދުމަތް އެންމެ ފުޅާކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ދިރާގު ޓީވީގެ  ހިދުމަތް ޖޯއިބޮކްސް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެގޮތް މިއަދު ފައްޓައިފިއެވެ. ދިރާގަކީ އައިޕީޓީވީ ގެ ހިދުމަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުޅިރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފުރަތަމަ އަދި ހަމައެކަނި ކުންފުންޏެވެ. އައިޕީޓީވީ އަކީ  އިންޓަޏެޓްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަނެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓީވީ ޗެނެލްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ. ދިރާގު ގެ ހެޑް …

އިތުރަށް »

ދިރާގުގެ 28 ވަނަ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ މާދަމާރޭ ބާއްވަނީ.

ދިރާގުގެ 28 ވަނަ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ މާދަމާރޭ ބާއްވާނެކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފިއެވެ. ދިރާގުންބުނީ މިޖަލްސާ ބާއްވާނީ މާދަމާރޭ 20:15 ގައި ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގައި ކަމަށެވެ. ދިރާގުގެ 28 ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގައި އެކުންފުނީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމާއި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑް ފާސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ދިރާގުގެ އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދިރާގުގެ ހިއްސާދާރެއްގެ …

އިތުރަށް »