ޚަބަރު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ދެ ކުންފުންޏަކަށް ޗެއާމަނުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

default

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ދެކުންފުނިކަމުގައިވާ އެސްޓިއޯ އާއި އެމްޓީސީސީގެ ޗެއާރމަންކަމަށް ދެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ މައި ވިޔަފާރި ކުންފުނި، އެސްޓީއޯގެ ޗެއާމަނަކަށް ހަމަޖެއްސީ އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރު އަދި ކުރިން އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑް މެންބަރަކަށް ހުންނެވި ހުސެއިން ސާލިމެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީގެ ޗެއާމަނަކަށް ހަމަޖެއްސެވީ ސ. މީދޫ ހަސަންކާރީގެ އަހްމަދު ނިޔާޒެވެ. އޭނާ ކުރިން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި، އެމްޓީޑީސީގަ އެވެ. މިދެބޭފުޅުން މި މަޤާމްތަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވިކަން …

ތަފްޞީލް »

ގްރޫޕް – ބީ ގެ 1 ވަނަ ހޯދުމަށް މިލަދޫ އާއި ހޮޅުދޫ ގަދަހިފުމަކަށް

maattay

މިހާރު ކެނދިކުޅުދޫގައި ކުރިއަށްދާ ޝިޔާމް-މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ބީގެ 1 ވަނަ ހޯދުމަށް މިލަދޫ އާއި ހޮޅުދޫ ގަދަ ހިފުމަށް ދާން ޖެހިއްޖެއެވެ. މިގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ޓީމެއްވެސް ދެ މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު ހޮޅުދޫ އަށާއި މިލަދޫއަށް ވަނީ 6 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. މި ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ އަނެއް ދެ ޓީމްކަމަށްވާ ޅޮހީ ބޯޅަ ޓީމަށާއި . ހެނބަދޫ އެފްޓީއަށް އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. މުބާރާތް …

ތަފްޞީލް »

ދިރާގު 4ޖީ ގެހިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރަނީ

dhiraagu-nationwide-4g-rollout

ދިރާގުން މުޅިދިވެހިރާއްޖެއަށް 4ޖީ އެލް.ޓީ.އީގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ފަށައިފިއެވެ. މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި ޒަމާނީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ސިސްޓަމްތަކާއި އެހެނިހެން އާލާތްތައް ހޯދުމަށް ދިރާގުން ވަނީ އެންމެ ފުންނާބު އުސް ދެކުންފުންޏަކާއި އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައެވެ. މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުޅާ 4ޖީ ނެޓްވާރކު ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ ދިރާގުންނެވެ. ސަބަބަކީ މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ %60އަށް 4ޖީ އެލް.ޓީ.އީގެ ހިދުމަތް މިހާރުވެސް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި ދިރާގުން …

ތަފްޞީލް »

ދަރުހަށް ރަނގަޅު ތަރުޙީބެއް ލިބުނު – ލައިފް

ali-xahir

ލަންދޫ އިސްލާމިކް ފްރަންޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން ( ލައިފް ) ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ނ.ދަޢަވާ މޫވްމަންޓް އާއި ލަންދޫ ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ރޭ ލަންދޫގައި ބޭއްވުނު އައްޝެއިޙް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސައީދު ޤާސިމްގެ ދަރުހަށް ރަނގަޅު ތަރުޙީބެއް ލިބިގެން ދިޔަކަމަށް ލައިފް ޖަމްޢިއްޔާއިން ބުނެއެވެ. “ޙަޔާތުގެ މަޤްޞަދު ” މި މަޢުޟޫއަށް ޝެއިހް ދެއްވި މި ދަރުސްގައި އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް އައީ ކޮންމަޤްޞަދެއްގައި ކީއްކުރަންކަން ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ، …

ތަފްޞީލް »

ވާދަވެރި، ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށްފަހު ފަހުވަގުތު ހޮޅުދޫ މޮޅުވެއްޖެ

hfc-vs-hft

މިހާރު ކެނދިކުޅުދޫގައި ކުރިއަށްދާ ޝިޔާމް-މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ކުޅެވުނު މެޗު ވާދަވެރި ، ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށްފަހު ހޮޅުދޫ އެފްސީ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ނ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ މި މުބާރާތް 3 ގްރޫޕަކަށް ބަހާލެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭއިރު އިއްޔެގެ މެޗަކީ ގްރޫޕް – ބީގައި ހިމެނޭ ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ނ.އަތޮޅުގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ޒަމާނުންސުރެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއްޓީމުގެ ގޮތުގެ ބަލަމުން އަންނަ ހޮޅުދޫ އާއި ދެކޮޅަށް މިވަގުތު …

ތަފްޞީލް »

އައްޝެއިޙް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސައީދު ޤާސިމްގެ ހާއްޞަ ދަރުހެއް މިރޭ ބާއްވަނީ

ali-zahir

ލަންދޫ އިސްލާމިކް ފްރަންޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން ( ލައިފް ) ޖަމްއިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ނ.ދަޢަވާ މޫވްމަންޓް އާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ވަރަށް ހާއްޞަ ދަރުހެއް މިރޭ އޮންނާނެއެވެ. ލައިފް ޖަމްއިއްޔާއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި މި ދަރުސް އޮންނާނީ މިރޭ 8.30 ގައި ލަންދޫ ސްކޫލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ދަރުސްއަށް ވީހާގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވެ ދެއްވުމަކީ ލައިފް ޖަމްއިއްޔާ އާއި މިދަރުސް އިންތިޒާމު ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެލައްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން …

ތަފްޞީލް »

އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ކުރެވޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި އދ. ގެ އެހީ އަބަދުވެސް ލިބޭނެ – ބަންކީމޫން

UN Secretary General Ban Ki-moon and UN Arab envoy to Syria Brahimi hold joint press conference in Switzerland

އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ކުރެވޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި އދ. ގެ އެހީގެ އަބަދުވެސް ލިބޭނެ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ނައްތާލުމަށް ފަހު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާތަކަށް ދާންވެއްކަމަށް އދ. ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ބަންކީ މޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބަންކީމޫން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބަންކީ މޫންގެ ތަރުޖަމާނު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައެވެ. އެބަޔާނުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދި، ދެބަސްވުންތައް އުފެދިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން …

ތަފްޞީލް »

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު އަންނަ ހަފްތާގައި ބާއްވަނީ.

media-coucil

އެކިއެކި މައްސަލަތަކާހުރެ ފަސްކޮށްފައިވާ މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު އަންނަ ހަފްތާގައި ބާއްވާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އަންނަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހު 4:15 އިން 5:15 އަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގައެވެ. އެއީ  މިމަހުގެ 12 ވާ ހޯމަ ދުވަހެއެވެ. ކުރިން މި މަހުގެ 2 ވީ ހުކުރުދުވަހު މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބު ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސިނަމަވެސް އެންމެ ފަހު ވަގުތު އިންތިހާބު ފަސް ކުރީ މީޑިއާ …

ތަފްޞީލް »

ފަހަތުންއަރާ ވެލިދޫ އިން ލަންދޫ ހިފަހައްޓައިފި

velidhoo

މިހާރު ކެނދިކުޅުދޫގައި ކުރިއަށްދާ ޝިޔާމް-މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެވުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ކުރީކޮޅު ލަންދޫއެފްސީ އިން 2 ލަނޑު ޖަހާފައިވަނިކޮށް މެޗުގެ ފަހުހާފުގެ ފަހުވަގުތު ކޮޅު ވެލިދޫއިން 2 ލަނޑުޖަހާ ލަންދޫ މޮޅުވިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓައިފިއެވެ. މިއަދުގެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު މުޅިންކަހަލަ ގޮތަކަށް ގިނަވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓާ މޮޅަށް ކުޅެފައިވަނީ ލަންދޫ އެފްސީ އިން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މެޗުގެ ފަހުހާފުގައި މުޅިންކަހަލަ ގޮތަކަށް ކުޅެފައިވަނީ …

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ އެފްސީ އާއި މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

lfc

މިހާރު ކެނދިކުޅުދޫގައި ކުރިއަށްދާ ޝިޔާމް – މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ލަންދޫ އެފްސީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ތަކަކާއި މެދު މުބާރާތުގެ އޮގަނައިޒިން ކޮމެޓީއިން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފިއެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ލަންދޫ އެފްސީ އާއި ކުޑަފަރި އެފްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު ކުރިއަށް ދިޔަ ވަގުތު އާއި މެޗު ނިމުމަށްފަހު މެޗުގެ ރެފްރީ އާއި މެދު ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ލަންދޫ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރ އަޙްމަދު ސަންމޫން …

ތަފްޞީލް »

ގަދަފަދަ މާފަރުގެ މައްޗަށް މަގޫދޫއިން ކުރި ހޯދައިފި

magoodhoo

މިއަދު ހަވީރު ކެނދިކުޅުދޫގައި ކުޅެވުނު ޝިޔާމް-މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 8 ވަނަ މެޗުގައި ގްރޫޕް އޭގެ ގަދަބާރުގެ ގޮތުގައި ބެލެވުނު މާފަރު އެފްސީ އާއި ބައްދަލުކޮށް މަގޫދޫ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދުގެ މެޗު މަގޫދޫއިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފަހުވަގުތު ކޮޅު މުޙައްމަދު އިރުޝާދު (ޑަމޯ ) ކާމިޔާބުކޮށްދިން ހަމަ އެކަނި ގޯލާއި އެކު 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މަގޫދޫ ޓީމުގެ ގޯލަށްފަހު މާފަރު އެފްސީ އިން …

ތަފްޞީލް »

އަޕްޑޭޓް ނުވާ ނޫސްތަކުން ވޯޓްލާމައްސަލަވެސް އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅައިފި.

media-coucil

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގެ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެ އެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރެވިފައި ވާއިރު އަޕްޑޭޓް ނުވާ ނޫސްތަކުންވެސް އެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯމްމިނިސްޓްރީން ދެއްވާފައިވާތީ އެމައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ ވިދާޅުވީ، ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުގައިވަނީ އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ނުހިނގާ ނޫސްތަކަށް ވޯޓުލާން ފުރުސަތު ދީފައިވާކަން އޭސީސީގެ ސަމާލު ކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލު …

ތަފްޞީލް »

ގްރޫޕް- ސީ ގެ ބޮޑުމެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ

mnadhooft

މިހާރު ނ.ކެނދިކުޅުދޫގައި ކުރިއަށްދާ ޝިޔާމް- މައުރޫފް ސޮކަކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ގްރޫޕް ސީ ގައި ހިމެނޭ ބޮޑު ދެބާރުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު މަނަދޫ އެފްޓީ އާއި މާޅެންދޫ އެފްޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މިއަދުގެ މެޗު ނިމިފައިވަނީ ދެޓީމުން ކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ގޯލެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވި 0-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ދެޓީމުގެ ކުޅުމަށް ބަލާއިރު ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ …

ތަފްޞީލް »

ފިޔަވަތީގެ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ހަވީރެއް ދިރާގުން ބާއްވާ 5 ކޮންޕިއުޓަރާއި އިންޓަނެޓް ދީފި

haveerudhiraagu

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަތީގެ ކުދިންނަށް ދިރާގު މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ ހަވީރެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްޞަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި ދިރާގުން ވަނީ އެތަނުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބަށް ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް މުޅިން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ހަމަ މިހަފުލާގައި ވިލިގިލީގެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ދިރާގުން 2013 ވަނަ އަހަރު ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކޮންޕިއުޓަރ ލެބަށް 5 (ފަސް) ކޮމްޕިއުޓަރުވެސް ވަނީ ދިރާގުން ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. ދިރާގުންބުނީ …

ތަފްޞީލް »

ސައޫދީ ސަރުކާރުގެ ގިނަ ވެބްސައިޓް ތަކަކަށް ހެކަރުން ޙަމަލާދީފި.

heker

ސައޫދީ ޢަރަބިޔާ ސަރުކާރުގެ ގިނަ ވެބްސައިޓްތަކަކަށް ހެކަރުން ހަމަލާދީފިކަމަށް ބޭރުގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ. ސައޫދީ ޕްރެސްއެޖެންސީ އާއި ޙަވާލާދީ އަލް ޢަރަބިޔާ ނިއުސްގައި ބުނެފައިވަނީ ސައޫދީގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ސެކްޓަރ ގެ ވެބްސައިޓް ތަކަކަށް ހެކަރުން ހަމަލާ ދީފައިވާކަމަށެވެ. މި ޙަމަލާތައް ދީފައިވަނީ ސައޫދީން ބޭރުންކަމަށާއި އަދި މިހާރުވެސް އެފަދަ ހަމަލާތަކެއް ސައޫދީ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ވެބްސައިޓްތަކަށް ދެމުންދާކަމަށް ސައޫދީގެ ނޭޝަނަލް ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ސެންޓަރާ ޙަވާލާދީ އަރަބިޔާ  …

ތަފްޞީލް »

ފުރަތަމަ މެޗުން ކެނދިކުޅުދޫއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

kendhikulhudhoo-fc

މިހާރު ނ.ކެނދިކުޅުދޫގައި ކުރިއަށްދާ ޝިޔާމް- މައުރޫފް ސޮކަކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ގްރޫޕް ސީ ގައި ހިމެނޭ ފޮއްދޫ އެފްސީ އާއި ބައްދަލުކޮށް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު ކެނދިކުޅުދޫ އެފްސީ މޮޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދުގެ މެޗު ކެނދިކުޅުދޫ އެފްސީ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 5 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ. މިއަދުގެ މެޗުގައި ކެނދިކުޅުދޫ އެފްސީ ގެ މުޙައްމަދު އަރީޙް ވަނީ 3 ލަނޑު ޖަހާ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ހެޓްރިކު ހެދި ކުޅުންތެރިޔާއަށް …

ތަފްޞީލް »

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރ އަކަށް އިތުރުބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި

muaz-haleem

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރ އަކަށް އިތުރު ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މިފަހަރު ކޯޑިނޭޓަރަކަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ސ.ހިތަދޫ މުދިންގެ މުއާޒް ޙަލީމް އެވެ. މި މަގާމަށް މުއާޒު ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގައެވެ. މުއާޒަކީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި މިހާރު ” މާވީ އިންވެސްޓްމަންޓް ” ގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މުއާޒު ވަނީ މީގެ ކުރިން، މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ)ގެ …

ތަފްޞީލް »

މޮޅަށް ކުޅުނު ލަންދޫ ބަލިކޮށް ކުޑަފަރިޓީމު ގްރޫޕް 1 ވަނައަށް

landhoofc

މިހާރު ނ.ކެނދިކުޅުދޫގައި ކުރިއަށްދާ ޝިޔާމް- މައުރޫފް ސޮކަކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ގްރޫޕް އޭ ގައި ހިމެނޭ ލަންދޫ އެފްސީ ބަލިކޮށް ކުޑަފަރި އެފްސީ ގްރޫޕްގެ 1 ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. މި ގްރޫޕްގައި ކުޑަފަރިން 2 މެޗު ކުޅެފައިވައިރު 2 މެޗުން މޮޅުވެ އެޓީމުންވަނީ 6 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައެވެ. މި ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ މާފަރު ޓީމަށް 3 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ދެން މިގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ މަގޫދޫ ، …

ތަފްޞީލް »

ދީނީ ޓީވީ ޗެނެލެއް ހެދުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޕީއެސްއެމް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ޕީއެސްއެމްއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް

ޕީއެސްއެމްގެ އިތުރު ދީނީ ޗެނެލްއެއް ހެދުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ޕީއެސްއެމްގެ ސެނެކޯ މާލަމުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި ޕީއެސްއެމްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޚަލީލްއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދު ޒިޔާދު ބާޤިރުއެވެ. މިއީ އިސްލާމްދީނަކީ ޢިލްމުގެ ދީނަކަށްވުމުން އެ ދީނުގެމަޢުލޫމާތު އާންމުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށާއި، އަދި …

ތަފްޞީލް »

މޯބައިލް އޮޕަރޭޓަރުންގެ އެންމެ ކުރީގައި ޖިއޯ

reliance_jio_

އިންޑިއާގައި މުޅިން އަލަށް ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށި ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ރެލިއަންސް ޖިއޯ އެ ޤައުމުގެ ރެކޯޑު މުގުރާލައިފިއެވެ. ޖިއޯ އިން ފެށި އާދަޔާއި ޚިލާފު ޕްރޮމޯޝަނާއި ގުޅިގެން 83 ދުވަސް ތެރޭގައި ވަނީ 5 ކްރޯޑަށްވުރެ ގިނަސިމްކާޑް ވިއްކާ އިންޑިއާގެ އެންމެ ކަސްޓަމަރުން ގިނަ ކުންފުނީގެ މަޤާމް ހޯދާފައެވެ. ރެލިއަންސް ޖިއޯއިން މި ހެދި ރެކޯޑަކީ އެމީހުންގެ ޚިދުމަތް ލޯންޗް ކުރިފަހުން ކޮންމެ މިނެޓަކަށް 1000 ކަސްޓަމަރުން …

ތަފްޞީލް »