ޚަބަރު އަރުޝީފު

އެންމެ ފަހުގެ ރަށުގެ ޚަބަރުތަކާ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައް

ގެދޮރުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުތަކަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި.

ގެދޮރުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުތަކަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި.

Shareގެދޮރުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުތަކަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވޭގޮތް ހަދައިފިއެވެ. ސަރުކާރުން ހުޅުވާލާ ގެދޮރުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުތަކަށް ޕެންޝަން ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފިއެވެ. އެ އިސްލާހު ރައީސް ޔާމިން ތަސްދީގު ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން މިއަދު ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއު ކުރެވިފައެވެ. ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން އެ އިސްލާހު ގެޒެޓުގައި ...

ތަފްޞީލް »

ކޯސްޓްލައިން ހާޑްވެއާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން 2.6 މިލިއަން ރުފިޔާދިނުމަށް ނިންމައިފި.

ކޯސްޓްލައިން ހާޑްވެއާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން 2.6 މިލިއަން ރުފިޔާދިނުމަށް ނިންމައިފި.

Shareކޯސްޓްލައިން ހާޑްވެއާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން 2.6 މިލިއަން ރުފިޔާދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ގެއްލުން ލިބުނު ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނަގުދު ފައިސާ ހުކުރު ދުވަހު ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ގޯތި ގެދޮރާއި، ގޭގޭގައި ހިފައި ގެންގުޅޭ ސާމާނަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ސަރުކާރުން ބަލާފައިވާ ކަމަށާއި، ގެއްލުމުގެ ...

ތަފްޞީލް »

ކަލާމްގެ ހަނދާނުގައިދޭ އެވޯޑާއި ހާވާލު ވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިންޑިއާއަށް ފުރައިވަޑައި ގެންފި.

ކަލާމްގެ ހަނދާނުގައިދޭ އެވޯޑާއި ހާވާލު ވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިންޑިއާއަށް ފުރައިވަޑައި ގެންފި.

Shareކަލާމްގެ ހަނދާނުގައިދޭ އެވޯޑާއި ހާވާލު ވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިންޑިއާއަށް ފުރައިވަޑައި ގެންފިއެވެ. ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އިންޑިޔާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފައި މިވަނީ، އިންޑިޔާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮކްޓަރ އޭ.ޕީ.ޖޭ ޢަބްދުލްކަލާމްގެ ހަނދާނުގައި އިންޑިޔާގެ ޑޭލްވިއު ގްރޫޕް އޮފް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ޑޮކްޓަރ ކަލާމް ޕުރަސްކާރް ފޮރ އެކްސެލެންސް އިން ގަވަރނަންސް 2016″ އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އެޕްރީލް މަހުގެ 27 ވަނަ ...

ތަފްޞީލް »

ޕްރީސްކޫލްގެ ނެޓްބޯލް މެޗެއް ލަންދޫސްކޫލްގައި ބާއްވައިފި.

ޕްރީސްކޫލްގެ ނެޓްބޯލް މެޗެއް ލަންދޫސްކޫލްގައި ބާއްވައިފި.

Shareކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން ކުދިންނަށް އުނގެނުމާއި، ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ނ.ލަންދޫސްކޫލްގެ ޔޫކޭޖީ އަދި އެލްކޭޖީ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ނެޓްބޯޅަ މެޗެއް އިއްޔެ އެސްކޫލްގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ޔޫކޭޖީ ކުދިންވެސް ދެ ޓީމަށް ބަހާލައިގެން އަދި އެލްކޭޖީ ކުދިންވެސް ދެ ޓީމަށް ބަހާލައިގެން މިނީ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓްގައި އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މެޗް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ބެލެނިވެރިންނާއި، ދަރިވަރުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިގެންދިޔަ ފޯރިގަދަ މެޗެއްކަމުގައެވެ. އިއްޔެ ލަންދޫސްކޫލްގެ ...

ތަފްޞީލް »

އިސްރާއިލް ސިފައިން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ހުރި ފަލަސްތީނުގެ ކުޑަކުއްޖަކު މިނިވަން ކޮށްފި

އިސްރާއިލް ސިފައިން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ހުރި ފަލަސްތީނުގެ ކުޑަކުއްޖަކު މިނިވަން ކޮށްފި

Shareއިސްރާއިލް ސިފައިން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ހުރި ފަލަސްތީނުގެ ކުޑަކުއްޖަކު މިނިވަން ކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން ބާރަ އަހަރުގެ ފަލަސްތީނުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު އިސްރާއިލް ސިފައިންނަށް ވަޅިން ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޖަލުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު މިކުއްޖާ އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. ދީމާ އަލް ވަވީ ނަމަކަށް ކިޔާ މިކުއްޖާ އަކީ އިސްރާއިލްގެ ހައްދުފަހަނ އަޅާފައިވާ ސިފައިން މިހާތަނަށް ހައްޔަރު ކުރި އެންމެ ކުޑަ ...

ތަފްޞީލް »

އިރާނުން ރާއްޖެއަށް ސާފު ތެޔޮ އެތެރެކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި.

އިރާނުން ރާއްޖެއަށް ސާފު ތެޔޮ އެތެރެކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި.

Shareއިރާނުން ރާއްޖެއަށް ސާފު ތެޔޮ އެތެރެކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. އިރާނުން ސާފު ތެޔޮ އެތެރެކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވަނީ އީރާނުގެ އާ ސަފީރު، މުހައްމަދު ޒައޭރީ އަމިރާނީގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް ޔާމީން އަށް އެރުވުމަށް މިއަދު ހެނދުނު ރައީސް އޮފީހުގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތައް ފަހު އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީންއާއި އީރާނުގެ ސަފީރު ވަނީ ...

ތަފްޞީލް »

ނ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން 1 ވަނަ ހޮޅުދޫއަށް

ނ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން 1 ވަނަ ހޮޅުދޫއަށް

Share މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތައް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށްޓަކައި ސަން ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ނ. ހޮޅުދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނ. އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއް ވަނަ ހޮޅުދޫ ހޯދައިފި އެވެ. ބަލައިގެން ކިޔެވުމާއި ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ބައިން ޖުމުލަ 6 އުމުރު ފުރާއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި މުބާރާތުގައި ނ.އަތޮޅުގެ 11 ރަށަކުން 110 ދަރިވަރުން ވާދަކޮށްފަ އެވެ. އެއް ވަނަ އަށް ދިޔަ ހޮޅުދޫ ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫގައި ނަޒާހަތްތެރި ކަމުގެ ޤައުމީވަޢުދުގައި ސޮއިކޮށްފި

ލަންދޫގައި ނަޒާހަތްތެރި ކަމުގެ ޤައުމީވަޢުދުގައި ސޮއިކޮށްފި

Share ލަންދޫގައި އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އެންމެހާ މުއައްޒަފުން ނަޒާހަތްތެރި ކަމުގެ ޤައުމީވަޢުދުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ދިނިޔޭގެ އެންޓިކަރަޕްޝަންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވާލައިގެން ރާއްޖޭގެ އެންޓިކަރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ބޭއްވުނު މި ސޮއިކިރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ލަންދޫގައި ބާއްވާފައިވަނީ މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު 1.30 ގައި ލަންދޫސްކޫލުގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ލަންދޫގައި ޤާޢިމުވެފައިވާ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ގިނައަދަދެއްގެ މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ސޮއި ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ވައުދުގެ ...

ތަފްޞީލް »

މަގުމަތީގައި ސައި ވިއްކާ މީހެއްގެ ގަޔަށް، ފުލުހަކު ބަޑިޖަހައި މަރާލުމުން ޤާހިރާގެ މަގުތަކަށް މީހުން އެއްވެއްޖެ.

މަގުމަތީގައި ސައި ވިއްކާ މީހެއްގެ ގަޔަށް، ފުލުހަކު ބަޑިޖަހައި މަރާލުމުން ޤާހިރާގެ މަގުތަކަށް މީހުން އެއްވެއްޖެ.

Shareމަގުމަތީގައި ސައި ވިއްކާ މީހެއްގެ ގަޔަށް، ފުލުހަކު ބަޑިޖަހައި މަރާލުމުން ޤާހިރާގެ މަގުތަކަށް މީހުން އެއްވެއްޖެއެވެ. މިކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުމަށް ޓަކައި މިސްރުގެ ވެރިރަށް ޤާހިރާގެ މަގުތަކަށް އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު އެއްވެފައި ވާކަމަށް އެޤައުމުގެ ގައުމީ ޓީވީ އިން ބުނެއެވެ. މި ފަހުން މިސްރުގެ ރައްޔިތުން ގިނައިން  މަގުތަކަށް ނުކުމެފައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކަން މީޑިއާތަކުން ދަނީ ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ. ނިއު ކައިރޯ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ...

ތަފްޞީލް »

ކުރިޔަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ – މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ

ކުރިޔަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ – މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ

Share ކުރިޔަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރަކޮށް، ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރެވެހޭނެތީ މޫސުމާ ސާމަލުވުމަށް މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ވިދާޅުވީ، އުތުރުއަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގާއި ހުޅަނގު އުތުރުން ގަޑިއަކު 5 މޭލާއި 13 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި، އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް ހުޅަނގު ދެކުނާއި ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 7 މޭލާ 13 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ...

ތަފްޞީލް »

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައި ގައި، ކުޑަހުވަދޫގައި ފެން ބޮޑުވެ ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަދެއްޖެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައި ގައި، ކުޑަހުވަދޫގައި ފެން ބޮޑުވެ ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަދެއްޖެ.

Shareރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައި ގައި، ކުޑަހުވަދޫގައި ފެން ބޮޑުވެ ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަދެއްޖެއެވެ. ދ.ކުޑަހުވަދޫއަށް އިއްޔެއިން ފެށިގެން ކުރަމުން ދިޔަ ވިއްސާރާގައި ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ބައެއްގެތަކަށް ފެންވަދެ ބައެއް ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންވުމާއި ގުޅިގެން ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ފެން ހިއްކިމުގެ މަަސައްކަތް ކޮށްފައި ވަނީ، ފުލުހުންނާއި ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި އާންމު ރައްޔިތުންނާއި އަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގުޅިގެންނެވެ. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ...

ތަފްޞީލް »

ހިންގުމުގެ ބާރުތައް ޙިއްސާކުރުމަށް ސޫރިއާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިފި.

ހިންގުމުގެ ބާރުތައް ޙިއްސާކުރުމަށް ސޫރިއާގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިފި.

Shareސޫރިއާގެ އިދިކޮޅު މައި ޖަމާޢަތުން ބުނެފައިވަނީ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންކަން ހިންގާ ވަގުތީ ސަރުކާރުގައި ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު ފިޔަވައި އެބޭފުޅާގެ ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުންނާ އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަން އެއްބަސްވާ ކަމަށެވެ. ހިނގަމުންދާތާ ފަސް އަހަރު ވެފައިވާ ސޫރިއާގެ ދާޚިލީ ހަންގުރާމަ ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޖެނީވާގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސުލްޙައިގެ ވާހަކަތަކުގެ އެންމެ މުހިއްމު ލަނޑުދަނޑިއަކީ ސޫރިއާގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުން ކަމަށް ސުލްޙައިގެ ވާހަކަތައް ކުރިއަށްގެންދަވާ އދ ގެ މަންދޫބު ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫ މަސްޖިދުއްލުބާބުގެ ފެންވަޅު މަރާމާތު ކޮށްފި.

ލަންދޫ މަސްޖިދުއްލުބާބުގެ ފެންވަޅު މަރާމާތު ކޮށްފި.

Shareނ.ލަންދޫގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް މަސްޖިދުއްލުބާބުގެ ފެންވަޅާއި، އެވަޅުގެ ވަށައިގެން އަޅާފައިވާ ތަޅުންގަނޑާއި، އަދި ވުޟޫކޮށްގެން ހިނގާފައި އަންނަން އޮންނަ ގާބަރި މަރާމާތު ކޮށްފިއެވެ. މިތަންތަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވަނިކޮށް ހަމަ ހިލޭސާބަހަށް މިމަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވަނީ ނ.ލަންދޫގައި ވަރަށް ފަހުން އުފެދުނު ކޮންސްޓްރަކްޝާން ގުރޫޕެއްކަމުގައިވާ ނ.ލަންދޫ އަޅިވިލާގެ މުޙައްމަދު ޙަސަން ގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕުންނެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ވަނީ އެމަސައްކަތް ނިންމާލައިފައެވެ. މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ...

ތަފްޞީލް »

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި އަޅާފައި ހުރި ތަޅުންތައް ނަގަން ފަށައިފި.

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި އަޅާފައި ހުރި ތަޅުންތައް ނަގަން ފަށައިފި.

Shareއިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި އަޅާފައި ހުރި ތަޅުންތައް ނަގަން ފަށައިފިއެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހުރި ތަޅުންތައް ނަގަނީ އެތަނުގައި މާބްލް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމައްޓަކައި ކަމަށް ޚަބަރުލިބޭ. މިއަދު ފަށާފައިވާ މި މަސައްކަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް އަދިވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ބޭރުގައިވާ 5000 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި މާބްލް ޖެހުމުގެ މަޝްރޫއަކީ ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ...

ތަފްޞީލް »

ރީތި ދިވެހިބަސް ބޭނުންކުރަން ދަރިވަރުންނަށް ބާރުއަޅައިދެއްވުމަށް ބެލެނިވެރިންގެ ކިބައިން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފި.

ރީތި ދިވެހިބަސް ބޭނުންކުރަން ދަރިވަރުންނަށް ބާރުއަޅައިދެއްވުމަށް ބެލެނިވެރިންގެ ކިބައިން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފި.

Shareރީތި ދިވެހިބަސް ބޭނުންކުރަން ދަރިވަރުންނަށް ބާރުއަޅައިދެއްވުމަށް ބެލެނިވެރިންގެ ކިބައިން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. މިނިސްޓަރ ޑރ އާއިޝަތު ޝިހާމް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަކުރާ ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ދެއްވި ޚިތާބުގައެވެ. ދަރިވަރުން ކިޔާނެ އެކަށީގެންވާ ދިވެހި ފޮތްތައް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށާއި ދިވެހި އަދަބީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ބެލެނިވެރިންނަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ. ދިވެހިބަހަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމިއްޔަތުގެ އެންމެ ދޮށީ ބަހާކަމަށާއި، ފެންނަން ހުރި ...

ތަފްޞީލް »

އެއްގަމު ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ބުރެއް ލަންދޫގައި ބާއްވައިފި.

އެއްގަމު ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ބުރެއް ލަންދޫގައި ބާއްވައިފި.

Shareއިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވުމަށް ލައިސަންސް ބޭނުންވެގެން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ މީހުންނަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ބުރެއް ނ.ލަންދޫގައި އިއްޔެ ބާއްވައިފިއެވެ. ލަންދޫގައި އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތިއަރީ އިމްތިޙާނާއި، ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓްގައި 66 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް ލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހާމަކުރައްވައެވެ. ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ނ.ލަންދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ލައިސަންސް ބުރުގައި އިއްޔެ ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތައްވެސް ވަނީ ފާސްވެފައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ...

ތަފްޞީލް »

ދެހާސް ފަނަރަ ވަނަ އަހަރު ޔަމަނުގެ ނުވަ ސަތޭކަ ކުޑަކުދިން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޔުނިސެފުން ބުނެފި.

ދެހާސް ފަނަރަ ވަނަ އަހަރު ޔަމަނުގެ ނުވަ ސަތޭކަ ކުޑަކުދިން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޔުނިސެފުން ބުނެފި.

Share ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޗިލްރެންސް އެމަރޖެންސީ ފަންޑް ( ޔުނިސެފް ) އިން ހޯމަ ދުވަހު ހާމަ ކުރި ގޮތުގައި ޔަމަނުގައި އުފެދިފައިވާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މިދިޔަ އަހަރު އެޤަޢުމުން ނުވަ ސަތޭކަ ކުޑަކުދިން މަރުވެފައިވެއެވެ. އެހެން އަހަރު ތަކާއި އަޅާ ބަލާއިރު ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމައިގައި މަރުވި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދަދު ފާއިތުވި އަހަރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ޔުނިސެފުން ބުނީ ޔަމަނުގެ ކުޑަކުދިން ވޭތު ކުރަމުން ގެންދަނީ އިންތިހާއަށް ...

ތަފްޞީލް »

ލަންދޫގައި ޤާރީ ކޯސް ލެވެލް 2 ފަށަނީ

ލަންދޫގައި ޤާރީ ކޯސް ލެވެލް 2 ފަށަނީ

Shareނ.ލަންދޫގައި 150 ހަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާއެކު މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހު ހުޅުވުނު އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ތަރްތީލުލް ޤުރްއާން ގެ ފަރާތުން ލަންދޫގައި ޤާރީ ކޯސް ލެވެލް 2 ފެށުމަށް އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ތަރްތީލުލް ޤުރްއާންގެ މަސްޢޫލުވެރިޔާ ލަންދޫ އިންފޯއަށް މަޢުލޫމާތުދެމުން ބުނީ މިއީ 4 މަސްދުވަހުގެ ކޯހެއްކަމަށެވެ. އަދި ލެވެލް 2 މިފަށަނީ ޤާރީ ކޯސް ލެވެލް 1 ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވި ދަރިވަރުންނަށް އެއިތުބާރު ދިނުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ލަސްތަކެއްނުވެ ...

ތަފްޞީލް »

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑު(އެމް.އޭ.ސީ.އެލް.) އިން ހުޅުމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ކޮމްޕިއުޓާ ލެބެއް ހަދިޔާކޮށްފި.

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑު(އެމް.އޭ.ސީ.އެލް.) އިން ހުޅުމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ކޮމްޕިއުޓާ ލެބެއް ހަދިޔާކޮށްފި.

Share އެ ކުންފުންޏަށް ފަންސާސް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި މި ތަކެތި ޙަވާލުކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު ހުޅުމާލެ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ކޮމްޕިއުޓަރު ލެބް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ އަނބިކަނބަކުން އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު އިބްރާހީމްއެވެ. އެމް.އޭ.ސީ.އެލް.ގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ގާއިމު ކުރި ކޮމްޕިއުޓަރު ލެބަކީ އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ދިރިއުޅޭ ކުޑަ ...

ތަފްޞީލް »

ރައީސް ޔާމީން އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ސުޝްމާ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

ރައީސް ޔާމީން އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ސުޝްމާ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

Share ރައީސް ޔާމީން އިންޑިއާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދެދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ސުޝްމާ އާއި ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާގެ ރައީސް ޕްރަނާބް މުކަރްޖީ އާއި އެޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އާއިވެސް ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި  ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުންނެވެ. މީގެ ...

ތަފްޞީލް »
އެންމެމައްޗަށް