ކުޅިވަރު

ލަންދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލްކަޕްގެ ފައިނަލަށް ޓީމް ބަޚްލޫލް އަދި ޓީމް ލޮލް

ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދަމުން އަންނަ ލަންދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ގައި ރޭގައި ކުޅެވުނު މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޓީމް ބަޚްލޫލް އަދި ޓީމް ލޮލް ވަނީ ދަތުރުކޮށްފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ރޭގައި ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ ޓީމް ލޮލް އާއި ގުޑުވާލި އެފް.ސީ އެވެ. މި މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 6-0 ޓީމް ލޮލް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މިމެޗުގެ މޭން އޮފްދަ މެޗަކަށް …

އިތުރަށް »

ލަންދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 – ޓީމް ބަޚްލޫލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް.

ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ލަންދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ކަޕް 2018 ގައި ރޭގަވެސް ވަނީ އިތުރު މެޗުތަކެއް ކުޅެފައެވެ. އެގޮތުން ރޭގެ ފުރަތަމަ މެޗު މުބާރާތުގެ 7 ވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ ގުޑުވާލި އެފް.ސީ އާއި އެފް.ސީ ރެމްޕޭޖުއެވެ. މި މެޗުގައި ގުޑުވާލި.އެފްސީން ގޯލްކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެފް.ސީ ރެމްޕޭޖުވަނީ ފަހަތުންއަރާ މެޗު 3-1 ން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މިމެޗުގައި ގުޑުވާލި އެފް.ސީގެ ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ ނިޔާޒު މުޙަންމަދު (ނިޔާ) …

އިތުރަށް »

ލަންދޫގެ ގިނަޒުވާނުންގެ ފެވަރިޓް ޓީމަކީ ބުރެޒިލް

ދުނިޔޭގައި ބޭއްވޭ އެންމެބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްކަމަށްވާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރަޝިޔާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯގައި ފެށިގެންދާއިރު ދުނިޔޭގެ ކައުންކޮޅުތަކުން އަންނަނީ މި މުބާރާތަށް ފިސާރި ރަނަގަޅަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މިގޮތުން އަޅުގނަޑުމެންގެ މިކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިމެނޭ ކުދިކުދި ޖަޒީރާ ރަށަތަކުންވެސް އަންނަނީ މި މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މިގޮތުން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބޮޑުސްކީނުތައް ބަހައްޓާ ގިނަބަޔަކު އެއްތަންވެ މެޗުތައް ބެލޭނެއިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަމުންދާއިރު އަނެއްބައި ރަށްރަށުގައި ދަނީ މެޗުބަލަން ހާއްޞަ …

އިތުރަށް »

ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީ ދެން ފަށާނީ ޖުލައި 1 ވަނަ ދުވަހު

ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީ  ރަމަޟާން މަހަށް މެދު ކަޑާލުމަށްފަހު ޖޫން އެއްވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް އެ އެކަޑަމީ އިން ނިންމައިފިއެވެ. ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީ އިން ބުނީ ރަމަޟާން މަހާއި އެއްގޮތަށް 6 ރޯދައިގައިވެސް އެކަޑަމީ ބަންދުވާނެކަމަށާއި ޖޫން 1 ގައި ފެށުމަށް ނިންމަންޖެހުނީ ބައެއް ބެލެނިވެރިންގެ އެދުމުގެ މަތިންކަމަށެވެ. ބައެއް ބެލެނިވެރިނަށް މަހުގެ މެދުތެރެއިން ފީ ދައްކަންޖެހުމުން އުދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިވެއެވެ. އެހެން ކަމުން ކޮންމެ މަހެއް …

އިތުރަށް »

127 ކުދިންނާއި އެކު ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީ މިއަދު ފަށައިފި.

127 ކުދިންނާއި އެކު ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީ ފަށައިފިއެވެ. ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީ ހުޅުވުމުގެ ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 00؛4 ގައި  ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ޓާފް ދަނޑުގައެވެ. ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީ ހުޅުވައި ދެއްވާފައިވަނީ އެއެކަޑަމީގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރުން ކަމުގައިވާ ޔޫސުފް އަބުދުއްރަޙީމް ރޮއިޓާސް (ޔޫއްޓޭ ) ގެ ދަރިފުޅު ޔައިލް ބިން ޔޫސުފް އާއި އާއި ހުސެއިން ޖަވާދު ހީނާވިލާ (ކެޕްޓަންޖަވާ) …

އިތުރަށް »

ބޫޓާންކޮޅަށް 7 ގޯލްޖަހައި ބޮޑުތަފާތަކުން ރާއްޖެ މޮޅުވެއްޖެ.

އޭޝިޔަންކަޕް ކޮލިފައިންގެ ފަހު މެޗުގައި މިރޭ ގަލޮޅުދަނޑުގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެކުޅުނު މެޗުގައި ބޫޓާން ކޮޅަށް 7 ލަނޑުޖަހައި 7-0 ން ބޫޓާން ބަލިކޮށްފިއެވެ. މިރޭގެ މެޗްގައި ޒުވާން ފޯވާޑް ނާއިޒު ހަސަން (ދާދު) ވަނީ 4 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އެ 4 ލަނޑުވެސް ޖެހީ ދެވަނަ ހާފްގައެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ރާއްޖެއަށް ކުރި ހޯދައިދިނީ ހަމްޒާ މުޙައްމަދު (ހަމްޕު) އެވެ. އޭގެ ކުރިން …

އިތުރަށް »

ރ.އަތޮޅު ޗެމްޕިއަންކަން މީދޫ ނަގައިފި.

މިނިވަން 50 ގެ މުނާޞަބަތުގައި މުޅިރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ “އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ” މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ރ.އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މީދޫ ހޯދައިފިއެވެ. މީދޫ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި އުނގޫފާރާ ވާދަކޮށް، ފުރިހަމަ ވަގުތު ލަނޑެއް ނުޖެހި ދެޓީމް އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. ޕެނެލްޓީގައި މީދޫ ކުރި ހޯދީ 4-2 ލަނޑުންނެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ކުރިން މި ދެޓީމް ވާދަކުރި މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ މީދޫއެވެ. …

އިތުރަށް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ އިންޓަރހައުސް ޖޫނިއަރ ބައިގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި.

ނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ އިންޓަރހައުސް މިއަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއަރ ބައިގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ލަންދޫސްކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ސިއްތިމާވާ ހައުސްއާއި، ދޮށިމޭނާ ހައުސްއެވެ. މިމެޗް 1 – 0 ން ކާމިޔާބުކުރީ ސިއްތިމާވާ ހައުސްއެވެ. މިއަދުގެ މެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމަށް ހޮވުނީ ސިއްތިމާވާ ހައުސްގެ ޢަބުދުﷲ ޝިޒާން ( އައްކޮ ) އެވެ. މެޗްގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ގޯލްވެސް ޖަހައިދިނީ …

އިތުރަށް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާ ހޯދައިފި.

ނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ އިންޓަރހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ( ސީނިއަރ ބައިގެ ) ޗެމްޕިއަންކަން އެސްކޫލްގެ ދޮށިމޭނާ ހައުސްއިން ހޯދައިފިއެވެ. ދޮށިމޭނާ ހައުސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި ސިއްތިމާވާ ހައުސްއާއި ބައްދަލުކޮށް އެއްވަރުވެގެން ޕެނެލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. ކުޅުމުގެ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެޓީމުން ކޮންމެޓީމަކުންވެސްވަނީ 3 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ޕެނެލްޓީޖަހައިގެން ނަތީޖާ ނެރުނުއިރު ދޮށިމޭނާ މޮޅުވެފައިވަނީ 7 ލަނޑު 5 ލަނޑުންނެވެ. މިއަދުގެ މެޗްގެ މޭން …

އިތުރަށް »

މެސީ ހަމަ މޮޅީއެވެ!

ބާސެލޯނާގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ އެތައްބަޔަކު ދުނިޔޭގައި އެބައްތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ފޭނުންގެ އިތުރުން އޭނާއާއި ވާދަވެރި މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންވެސް ހިމެނެއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަންޓޯސް ގެ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ނޭމާ އާއި، ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ތަރި ޕެލޭ ވެސް ވަނީ މިކަމަށް އެއްބަސްވެ އިތުތިރާފްވެފައެވެ. މެސީ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ …

އިތުރަށް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ކުޅޭނެ ޓީމްތައް ކަނޑައެޅިއްޖެ.

ނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ އިންޓަރހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ( ސީނިއަރބައިގެ )  ފައިނަލްގައި ކުޅޭނެ ދެ ޓީމް ކަޑައެޅިއްޖެއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް މާދަމާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ފައިނަލްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ސިއްތިމާވާ ހައުސް އާއި ދޮށިމޭނާ ހައުސްއެވެ. ސިއްތިމާވާ ހައުސް ފައިނަލަށް ގޮސްފައިވަނީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ 6 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދޮށިމޭނާ ހައުސް ފައިނަލަށް ދިޔައީ 1 މެޗުން މޮޅުވެ 1 މެޗުން ބަލިވެ 3 ޕޮއިންޓު …

އިތުރަށް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި.

ނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ އިންޓަރހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެފައިވާއިރު ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ސިއްތިމާވާ ހައުސް އާއި، ދޮށިމޭނާ ހައުސްއެވެ. މިމެޗް 6 ލަނޑު 5 ލަނޑުން ކާމިޔުބުކުރީ ސިއްތިމާވާ ހައުސްއެވެ. އިއްޔެގެ މެޗްގެ ޝަރަފްވެރިމެހްމާނަކީ ނ.ލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން މިވަގުތު ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ސަބްއިނިސްޕެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޢު އެވެ. މުބާރާތް ފެށިގެންދިޔައީ އިއްޔެ ކުޅުނު ދެޓީމްގެ …

އިތުރަށް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެބައިންވެސް ސިއްތިމާވާ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި.

ނ.ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ދެބައިންވެސް އެސްކޫލްގެ ތިންހައުސްގެ ތެރެއިން ސިއްތިމާވާ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ދެބައިގެ ފައިނަލްމެޗް މެދުކުޅެފައިވާއިރު ޖޫނިއަރ ބައިގެ ފައިނަލްމެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ސިއްތިމާވާ ހައުސްއާއި، ދޮށިމޭނާހައުސްއެވެ. މިމެޗް 10 ޕޮޓް 8 ޕޮޓުން ކާމިޔާބުކޮށް ޖޫނިއަރ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ސިއްތިމާވާ ހައުސްއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ސީނިއަރ ކެޓަގަރީގައި މިއަދު ފައިނަލްގައި ސިއްތިމާވާ އާއި ރެހެންދި ހައުސްއެވެ. 17 …

އިތުރަށް »

މަނަދޫ އެފްޓީގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި

މިއަހަރުގެ މިނިވަން ޝެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވާ މަނަދޫ ފައިބޯޅަ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް، މިއަދު ހަވީރު މަނަދޫ ރަސްމީ ދަނޑުގައި ފަށައިފިއެވެ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް، ހުސެން ނަޒީދު ލަންދޫއިންފޯއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި، މިއަހަރު މިނިވަން ޝެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވާ މަނަދޫ އެފްޓީގެ ކޯޗަކީ، ދާދިފަހުން މަނަދޫގައި ހިންގި އޭއެފްސީ، ސީ ލައިސަން ކޯސް ފުރިހަމަކޯށްފައިވާ އަހްމަދު ޝުޖާއު އެވެ. ޝުޖާއުގެ އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ އިބްރާހިމް އިމްތިޔާޒް އެވެ. މެނޭޖަރު ނަޒީފް …

އިތުރަށް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި.

ނ.ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ އިންޓަރހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް އެސްކޫލްގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. އެސްކޫލްގެ 3 ހައުސްގެ މެދުގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި މިއަހަރު ޖޫނިއަރ ބަޔާއި، ސީނިއަރ ބައި ކުޅުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތް ފެށުމުގެމެޗްގައި އިއްޔެ ސީނިއަރ ބައިން ރެހެންދި ހައުސްއާއި، ދޮށިމޭނާ ހައުސް ބައްދަލުކުރި އިރު ޖޫނިއަރ ބައިން ވެސް މިދެހައުސްއިން ދެ ޓީމް ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. ސީނިއަރ ބައިން އިއްޔެ ގެ މެޗްގައި ރެހެންދިއާއި ދޮށިމޭނާ …

އިތުރަށް »

ސްކޫލުތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ 15 ވަނަ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ސްކޫލުތަކުގެ މެދުގައި، 20 މާރިޗު 2018 ން 31 މާރިޗު 2018 ށް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 15 ވަނަ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ޓީމްއިވެންޓް އަދި އަމިއްލަ އިވެންޓުތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގެ ދަރިވަރުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރުުމަށްފަހު ސްކޫލް މެދުވެރިކޮށް 1 މާރިޗު 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ކުރިން ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށައަޅަން …

އިތުރަށް »

‘އީކުއޭޓަރ އައްޑޫ ސިޓީ މެރެތަން’ ގެ އިންތިޒާމު ދަށްކަމަށްބުނެ ފާޑުކިޔައިފި

ރާއްޖޭގެ ކާމިޔާބު ދުވުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ނަސީރު އިސްމާއީލްގެ “ރަނާސް މޯލްޑިވްސް”ގެ ފަރާތުން އިއްޔެ އައްޑޫގައި ބޭއްވި މެރަތަންގެ އިންތިޒާމު ދަށްކަމަށްބުނެ ފާޑުކިޔައިފިއެވެ. ތިން ފަހަރެއްގެމަތިން ނަން ބަދަލުކޮށް، ތިން ފަހަރެއްގެމަތިން ލަސްކުރެވުނު މި މެރަތަން އައްޑޫގެ ގިނަބަޔަކު ސިފަކުރަނީ އައްޑުއަށް ލިބުނު ހުުތުރެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް، އައްޑޫލައިވްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. “އެންމެ ފުރަތަމަ ފަށައިގަތީ އީކުއޭޓާ އިންޓަނޭޝަނަލް މެރަތަންގެ ނަމުގައެވެ. ވަކި ހިސާބަކުން އެ ނަމަށް “އައްޑޫ” އިތުރުވިއެވެ. …

އިތުރަށް »

ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ އިންޓަރ ޔުނިޓް 15 ވަނަ ފައިބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ކޮމާންޑަރ އިސްމާޢީލް ދީދީގެ ހަނދާނީ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅެވޭ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ 15 ވަނަ ފައިބޯޅަ މުބާރާތް ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު ރޭ، ފައިބޯޅަ އިދާރާގެ 1 ނަމްބަރު ޓާފް ދަނޑުގައި ފަށައިފި އެވެ. ރޭގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ދިވެހި ފައިބޯޅަ އިދާރާގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު އެވެ. މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުޅެވުނު މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ މި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ޑިވިޜަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން …

އިތުރަށް »

ފިޓްނަސް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ހިންގަނީ

ދިވެހި ފައިބޯޅަ އިދާރާއިން  އޭ އެފް ސީ ފިޓްނަސް ކޯޗިންގ ކޯހެއް ހިންގުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. A1 ސަނަދު ފެންވަރު ގެ މިކޯސް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އަންނަ ފެބްރުަރީ 17 އިން 21 ށެވެ. ފަސްދުވަހަށް ދެމިގެންދާ މިކޯސް އޮންނާނީ މާލޭގައެވެ. ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ 15 ޖެނުއަރީ 2018 އެވެ. ދިވެހި ފައިބޯޅަ އިދާރާއިން މިކޯހަށް އެދޭ ފޯމް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ކޯހަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ވަކި ޝަރުތެއް …

އިތުރަށް »

ޓޮޕް ސްކޯރާރ އިއުލާން ނުކުރި ސަބަބު މިއޮތީ

ނިމިދިޔަ ޝިޔާމް-މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މުބާރާތުގެ މަޤާމްތައް އިޢުލާން ކުރެވިގެން ދިޔައިރު އެންމެން އެންމެބޮޑަށް އަޅައިގަތީ މުބާރާތުގައި އެންމެ ވަރުގަދަ އެއްމަޤާމްކަމަށްވާ ޓޮޕް ސްކޯރާރގެ މަޤާމް އިޢުލާން ނުކުރުމުންނެވެ . މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައިވެސް އެންމެ ގިނަގޯލްޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވަނީ  ނ.ހޮޅުދޫ އެފްސީގެ ގޯލާއެންމެ ރައްޓެހި ފޯވާރޑް އަހްމަދު ޒަމީރު (ޒަންބޯ) އެވެ. ޝިޔާމް-މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި …

އިތުރަށް »