ކުޅިވަރު

ވޯލްޑް ކަޕަށް ސައޫދީ ކޮލިފައިވެއްޖެ.

އަންނަ އަހަރު ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ސައޫދީ އަރަބިޔާ ކޮލިފައިވެއްޖެއެވެ. ސައޫދީ އަރަބިއާ އާއި އެކު ދެކުނު ކޮރެޔާ އަދި ޖަޕާން ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވެފައިވާއިރު ސީރިއާއަށް ޖެހުނީ ޕްލޭ އޮފްއަށް ދާށެވެ. މިއީ 2006ގެ ފަހުން ސައޫދީ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 2018 ވަނައަހަރު އޮންނަ ވޯލްޑްކަޕުގައި މި ތިން ގައުމާއެކު އޭޝިޔާއިން ދެން ކުޅޭނީ އިރާންއެވެ. އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުން މިފަހަރު އެންމެ ފުރަތަމަ …

އިތުރަށް »

ލަންދޫގައި ތާރީޚީ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް އިއްޔެ ކުޅެފި.

ނ.ލަންދޫގައި މިއަހަރުގެ ބޮޑުޢީދު ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމަށް ލަންދޫކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޢީދު އުފާ ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން އިއްޔެ ކުޅުނީ ވަރަށް ތާރީޚީ ފުޓްބޯޅަ މެޗެކެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މި ފުޓްބޯޅަ މެޗްގައި ކުޅުނީ ލަންދޫގައި ތިބި ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނެވެ. ޢުމުރުން 40 އަހަރުން މަތީގެ ޢުމުރު ފުރާގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިން 2 ޓީމަށް …

އިތުރަށް »

މިސްޓަރ ލަންދޫ އަކަށް މިފަހަރުވެސް ހޮވުނީ ސަޢުދު .

މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމަށް ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ޒުވާނުންނާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޚާއްޞާ ޢީދުއުފާ ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެއންދިޔަ “މިސްޓަރ ލަންދޫ” ހޮވުމުގެ މުބާރާތުން މިފަހަރުވެސް އެއްވަނަ ހޯދީ ނ.ލަންދޫ ސާހް އިބްރާހިމް ސަޢުދު އެވެ. އިއްޔެ މެންދުރު ފަހު 14:30 ގައި ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގައި 5 ބައިވެރިން ވާދަކޮށްފައިވާއިރު އެންމެ އަވަހަށް ޓާސްކް ތައް …

އިތުރަށް »

ވަރުގަދަ ޓީސީ އާއި ދެކޮޅަށް މިލަންދޫ ނިކުންނަނީ.

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ށ.މިލަންދޫ ނުކުންނާނީ ވަރުގަދަ ޓީސީ އާއި ދެކޮޅަށެވެ. މި މުބާރާތުގައި މިލަންދޫޓީމު ޕޮއިންޓް ޓޭބަލްގެ ފަހަތުން 2 ވަނައިގައި އޮތްނަމަވެސް އެޓީމުގެ ކުޅުމަށް ތައުރީފްކުރާ މީހުން މަދެއްނޫނެވެ. މިއަދު ހަވީރު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން ކޯޗް މުޙައްމަދު ނިޒާމް ބުނީ މިލަންދޫ އަތުން މޮޅުވުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫންކަން އެޓީމް އަންނަނީ ސާބިތުކޮށްދެމުންކަމަށާއި، ނިމިގެންދިޔަ މާޒިޔާ މެޗަށް ބަލާލުމުންވެސް އެކަން …

އިތުރަށް »

ރޭ މާޒިޔާ އާއި މިލަންދޫ ވާދަކުރި މެޗް މާޒިޔާކާމިޔާބުކޮށްފި.

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ރޭ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާއި ށ.މިލަންދޫ ވާދަކުރި މެޗް މާޒިޔާ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިމެޗް މާޒިޔާއިން ކާމިޔާބުކުރީ 1 – 0 އެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި މާޒިޔާއަށް ލަނޑު ޖަހާނެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނެވެ. އެގޮތުން ހަސަން ޝިފާޒް، އަހުމަދު އިމާޒް، އިސްމާއިލް އީސަ އަދި އަސަދުﷲ އަބްދުﷲގެ އިތުރުން ބިދޭސީ ފޯވާޑް އަންދެރޭ ކެރިކަށްވެސް ހުސް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނެވެ. ފުރަތަމަ …

އިތުރަށް »

ދިރާގު ޕްރީސްކޫލް ފުޓްބޯލް ފެސްޓިވަލް ފެށިގެން ކުރިއަށް – މިއަދު 4:30 ގައި ފައިނަލް މެޗް.

ދިރާގާއި އަހްމަދިއްޔާ އިނަޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ޕްރީ ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ޕްރީސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ ފެސްޓިވަލް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއީ ދިރާގާއި އަހްމަދިއްޔާ ސްކޫލް ގުޅިގެން މި މުބާރާތް ވިދިވިދިގެން ބާއްވާ 7 ވަނަ އަހަރެވެ. ހެންވޭރު ބޯޅަ ދަނޑުގައި އިއްޔެ ހެނދުނު ފެށުނު އެ މުބާރާތުގެ ކުޅުން މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. އަދި މިއަދު (19 އޮގަސްޓް 2017) ހަވީރު 4:30 ގައި …

އިތުރަށް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޮށިމޭނާ ހައުސް ހޯދައިފި.

ނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެ ސްކޫލްގެ ދޮށިމޭނާ ހައުސް ހޯދައިފިއެވެ. ދޮށިމޭނާ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި ރެހެންދި ހައުސްއާއި ބައްދަލުކޮށް 23 ޕޮޓް 6 ޕޮޓުންނެވެ. މިއަދު ހަވީރު ލަންދޫސްކޫލްގެ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓްގައި ކުޅުނު މި ފައިނަލްމެޗްގައި ދެޓީމުންވެސް ކުޅުނީ ފުދޭވަރަށް ފޯރިގަދަކޮށްނެވެ. ނަމަވެސް ފެށުނީއްސުރެ ނިމެންދެންވެސް މެޗް ގެ ލީޑު ބޮޑުތަފާތަކުން ނަގަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ދޮށިމޭނާ ހައުސްއިންނެވެ. 10 …

އިތުރަށް »

ލަންދޫގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ކުރިމަގުގައި ވިދާލާނެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް!

ލިޔުނީ : މުޙައްމަދު ޝާނިފް – ގްރޭޑް 9 ނ. އަތޮޅު ލަންދޫއަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ ރޮނގުން ކުރިއަރާފައިވާ ރަށެކެވެ. މިއަދު ލަންދޫ މިއޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު 8 ރަށުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައެވެ. މިއަދު ލަންދޫގައި ފުޓުބޯޅަ، ބާރު ދުވެލީގައި ކުރިއަށް ދަނީ ހިތްވަރުގަދަ މޮޅު ކުޅުންތެރިން ލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގައި ހިމެނޭތީއެވެ. އާދެ! މިއަދު ފުޓްބޯޅައިގެ ރޮނގުން ލަންދޫ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވިދާލައިފައިވާ ފަދައިން މާދަމާވެސް އެގޮތުގައި ދަމަހައްޓަން އެބަޖެހެއެވެ. …

އިތުރަށް »

ސަރުކާރު ޓީމުގެ އަތުން ބޮޑުތަފާތަކުން ޒުވާނުންގެ ޓީމު ބަލިވެއްޖެ.

މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަސް ނ.ލަންދޫގައި ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމަށް ނ.ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން އެކުލަވާލި ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމްގެ އެންމެ ފަހު ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން އިއްޔެ ކުޅެވުނު ނެޓްބޯޅަ މެޗްގައި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޓީމަކާއި، ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވުނު ޓީމަކާ ބައްދަލުކޮށް ބޮޑުތަފާތަކުން ޒުވާނުންގެ ޓީމް ބަލިއްވެއްޖެއެވެ. ނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު މިމެޗް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޓީމު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 9 ޕޮޓް 21 ޕޮޓުންނެވެ. ވަރަށްކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކަށްފަހު …

އިތުރަށް »

މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި 40 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި.

މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމަށް ނ.ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ރަށުގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާ ތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިއްޔެ ކުޅެންހަމަޖެހިފައިވާ 40 އަހަރުން މަތީގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗް ކުޅެފިއެވެ. 40 އަހަރުން މަތީގެ މީހުން ދެޓީމަށް ބަހާލައިގެން ކުޅެވުނު މި މެޗް “ފައިއޮޅޭ” ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް 1-0 ން ކާމިޔާބުކުރީ “ފައިތެޅޭ” ޓީމެވެ. ދެޓީމުގައިވެސް ކުރީގެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނިފައިވާއިރު މި މެޗްވެގެން …

އިތުރަށް »

މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުޅެވުނު އަންހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަމެޗްވެސް ޒުވާނުން ކާމިޔާބުކޮށްފި.

މިއަހަރުގެ މިނިވަންދުވަސް ލަންދޫގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ރަށުގައި ހުރި މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު އަންހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗްވެސް ޒުވާނުންގެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 52 އަހަރު ފުރޭ މިނިވަންދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު އަންހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަމެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ހޮވާލެވުނު ޓީމަކާއި، ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވުނު ޓީމެކެވެ. މިމެޗް 2-0 ލަނޑުން …

އިތުރަށް »

ޝަރަފްވެރި މެޗު – ޒުވާނުން ނިކުމެ ތާރީޚް ބަދަލުކޮށްފި

2008 ން ފެށިގެން ލަންދޫގައި ކުޅެވޭ އެންމެ ޝަރަފްވެރި ފުޓްބޯޅަ މެޗުކަމަށްވާ 26 މެޗު (ލަންދޫގައި ޤާއިމުވެފައިވާ މުއައްސަސާ ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުޅުންނާއި ލަންދޫއިން ހޮވާލެވޭ ޓީމަކާއި ދެކޮޅަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މިނިވަން ދުވަހާއި ދިމާކޮށް ކުޅެވޭ އެކުވެރި ކަމުގެ މެޗު ) ލަންދޫގެ ޅަ ޒުވާނުންގެ މެޖޯރިޓީއޮތް ޓީމެއް ނިކުމެ ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފާވެރި 52 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅިގެން ލަންދޫގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ …

އިތުރަށް »

މިނިވަންދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު ހަވީރު އޮތީ ފުޓްބޯޅަމެޗް

އަހަރުގެ އުފާވެރި މިނިވަންދުވަހުދުވަސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ނ.ލަންދޫގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ލަންދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ލަންދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލި މިނިވަންދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނީ ފުޓްބޯޅަ މެޗެކެވެ. ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅެންހަމަޖެހިފައިވާ  ޚާއްޞަ ފުޓްބޯޅަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރާނީ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ހޮވާލެވޭ ޓީމަކާއި، މުއައްސަސާތަކުގެ ވަޒީފާގައި ނޫޅޭ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ޓީމަކާއެވެ. މިއީ …

އިތުރަށް »

ތާރީޚީ މެޗަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް

ލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީޙްގައި ލަންދޫގައި ޤާއިމުވެފައިވާ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ މުއައްޒަފުންނާއި ، ނ.މާފަރުގައި ޤާއިމުވެފައިވާ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުއައްޒަފުންގެ މެދުގައި ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މީގެ އަށެއްކަ އަހަރު ކުރިންފެށިގެން  އެވަގުތެއްގައި ލަންދޫގައި ޤާޢިމުވެފައިވާ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުއައްޒަފުންނާއި ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ޒުވާނުންގެ ޓީމަކާއި ދެމެދު ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މިނިވަން ދުވަހާއި ދިމާކޮށް ކުޅެވޭ ހާއްޞަ ފުޓްބޯޅަ …

އިތުރަށް »

ތިންވަނަ މެޗުން ލަންދޫއަށް ހަނި މޮޅެއް

މިހާރު ލަންދޫގައި ކުރިއަށްދާ އެކުވެރިކަމުގެ ސިލްސިލާ އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން މި ހަފްތާބަންދުގައި ކުޅެވުނު މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ މެޗުން ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މޮޅުވެފައިވަނީ ހެނބަދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުންނެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މި މެޗުގައި 2 ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ. އިއްޔެގެ މެޗުގައި …

އިތުރަށް »

ލަންދޫސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭ ޕްރެޒިޑެންޓްކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގްރީންޓީމުން ހޯދައިފި.

ލަންދޫސްކޫލަށް 50 އަހަރުފުރޭ ގޯލްޑަން ޖުބުލީ އާއި ގުޅުވާލައިގެން އެސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބެލެނިވެރިންނަށް ބޭއްވި ޚާއްޞަ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގްރީން ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ. ގްރީންޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި މިއަދު ހަވީރު ރެޑްޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް 12 – 5 ޕޮޓުންނެވެ. ލަންދޫސްކޫލްގެ ގޯތީތެރޭގައި އޮންނަ އެސްކޫލްގެ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓްގައި ކުޅެވުނު ފައިނަލްމެޗް މިއަދު ހަވީރު 4:45 ގައި ފަށާފައިވަނީ ޚާއްޞާ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކުގައެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް …

އިތުރަށް »

ލަންދޫ ޒުވާނުން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤަވައިދަށް އިސްލާހެއް ގެނެސްފި

ފުޓްބޯޅަ ކުޅެންދާ ކުދިންގެ އަދަދު ގިނަވެ ، ކުޅެން އުދަގޫވުމުގެ ސަބަބުން މިކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ލަންދޫ ޒުވާނުން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤަވައިދަށް އިސްލާހެއް ގެނެސްފިއެވެ.  ފަހަކަށް އައިސް އާއްމުކޮށް ބަޔަކަށް 18 ނުވަތަ 17 ކުދިން ކުޅެން ތިބެއެވެ. ކުޅޭކުދިން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ރީތި ގޭމެއް ކުޅެން އުދަގޫވެ ، އެންމެ ކުރީގެ ބޮޑު ބޯޅައަށް ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. މިއަހަރު ކުޅެވުނު އެކުވެރި ކަމުގެ 2 މެޗުގައިވެސް ރަގަޅު …

އިތުރަށް »

މިހަފްތާގައި ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ހެނބަދޫ އާއި ދެކޮޅަށް

ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު އެކުވެރި ފުޓްބޯޅަ މެޗްތަކުގެ ތެރެއިން މިހަފްތާގައި ނ.ހެނބަދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި  ބައްދަލު ކުރާގޮތައް ހަމަ ޖެހިއްޖެއެވެ. މިއީ ސިލްސިލާ މެޗްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަހަރު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ 3 ވަނަ މެޗެވެ. މިމެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. ނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު އެކުވެރި ކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗުން ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ވަނީ 4 – 2 …

އިތުރަށް »

އަހަރުގެ ދެވަނަ މެޗުން ލަންދޫ ބަލިވެއްޖެ

ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ލަންދޫއަކީ އެކުވެރިކަމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗުތަކެއް ކުޅެވެމުންދާ ރަށަކަށްވީ ހިނދު މިއަހަރު ކުޅެވުނު އެކުވެރި ކަމުގެ ދެވަނަމެޗުން ލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ބަލިވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ކެނދިކުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ދެކޮޅަށް ލަންދޫގެ ފުޓްބޯޅަޓީމުކުޅެ ލަންދޫގައި ލަންދޫޓީމު ބަލިވެފައިވަނީ 4 ލަނޑު 2 ލަނޑުންނެވެ. އިއްޔެގެ މެޗު ފަށައިގެން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ގިނަވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން މޮޅަށް ކުޅެފައިވަނީ މިފަހަކަށް އައިސް އަތޮޅުގެ އުތުރު ބިތުގައި …

އިތުރަށް »

މިހަފްތާގައި ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކެނދިކުޅުދޫ އާއި ދެކޮޅަށް

ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދާ ، އެކުވެރި ކަމުގެ ސިލްސިލާ ފުޓްބޯޅަ މެޗްތަކުގެ ތެރެއިން މިހަފްތާގައި ނ.ކެނދިކުޅުދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި  ބައްދަލު ކުރާގޮތައް ހަމަ ޖެހިއްޖެއެވެ. މިމެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. ލަންދޫ ޒުވާނުންގެ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ މަރާމާތަށް މެޗުތައް ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ މެޗް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ ކުޅެފައެވެ. އެމެޗުގައި މާފަރު ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް …

އިތުރަށް »