ދީން

އިސްލާމް ދީން ޢަޞަބިއްޔަތާ ދެކޮޅެވެ.

ޢަޞަބިއްޔަތަކީ ނަޞްލީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ އެއް މަގެވެ. އިސްލާމްދީން ގޮވައިލާފައިވަނި މުޅި އިންސާނީ އުއްމަތުގެ އެއްބައިވަންތަކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޝަރީޢަތާއި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އިންސާނީ ނަޞްލުގެ އެއްބައިވަންތަކަމަށް އިސްލާމް ދީން ގޮވާލައިފައި ވެއެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމް ދީނުގައި އަޞަބިއްޔަތު ގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް އެކުލެވިގެނެއް ނުވެއެވެ. އިސްލާމް ދީނަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް އެއްވެސް ތަފާތުކަމެއްނެތި ފޮނުއްވި ދީނެކެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ. “ހަމަކަށަވަރުން އާދަމްގެފާނުން ފެށިގެން …

އިތުރަށް »

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޟިލްމްނީ މާއްދާތަކުގެ ޑޮކްޓްރިން ބަލައިގެންފައިވޭ!

ޟިމްނީ (Implied) މާއްދާއަކީ އެއްބަސްވުމުގައި ހިއްސާވާ ދެ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި، އެބައި މީހުންގެ ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ. މިފަދަ އެއްބަސްވުންތަކަކީ އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔެކިޔެމުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއް ނޫނެވެ. ކަމުގެ މާހިރުން ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި މިއީ ކުރެހިފައިވާ ނުވަތަ ޚިޔާލުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ. މުދަލެއް ގަނެވޭ ނުވަތަ ބަދަލު ކުރެވޭ ހިނދު، ވަގުތާއި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޤާނޫނުގެ ދަށުން މުދާ …

އިތުރަށް »

މުޝްރިކުން ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ކުރިމަތިކުރުވި ބައެއް އުނދަގޫތައް

ނަޞާރާއިންނާއި ޔަހޫދީންނާއި މުނާފިޤުންނަށް އިސްލާމްދީނުގެ ދަޢުވަތު ރަސޫލާ محمد صلى الله عليه وسلم ދެއްވިއެވެ. އެހިނދު އެބައި މީހުން އިސްލާމް ދީނުގެ ދައުވަތަށް އިންކާރުކޮށް މޫނުތައް އަނބުރާލައި އެކަލޭގެފާނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ދުއްތުރާކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެ އަނިޔާތައް ތަޙައްމަލު ކުރައްވައި ރަސޫލާ محمد صلى الله عليه وسلم ކެތްތެރިވެވަޑައިގަތެވެ. އެމާތް ޞާޙިބާއަށް ޖޯކުޖަހައި އެކަލޭގެފާނަކީ ޝާޢިރެއް ކަމުގައި ތުޙުމަތުކޮށް ކުދިބޮޑު އަނިޔާތައް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނަށް الله سبحانه …

އިތުރަށް »

ޤިޔާސް: ޝަރުޢީ ޙުކުމްތަކުގެ 4 ވަނަ ދަލީލު

ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ކޮންމެ ޝަރީޢަތެއްގައިވެސް އައިސްފައިވަނީ މައިގަނޑު ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކެވެ. އެހެންކަމުން ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތައް ބިނާކުރުމަށް ހަމައެކަނި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުން ނުފުދޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޤިޔާސް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އިޖުތިހާދާއި އިޖުމާޢު ފަދައިން މި ދެ ނައްސަށް އެހީވެދޭ ވަސީލަތަކަށެވެ. ދުނިޔެ ދެމި އޮތްހާ ހިނދަކު މީސްތަކުންނަށް ދިމާވާ ކަންކަމާއި ފިޤުހީ މައްސަލަތަކަކަށް ނިމުމެއް ނާންނާނެއެވެ. އެހެންވީމާ ހަމައެކަނި ޤުރްއާނުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ނިމުމެއް ނުވާ މައްސަލަތަކަށް ޙުކުމެއް ނުނެގޭނެއެވެ. …

އިތުރަށް »

ވަސީލަތްތަކުގެ ނާދިރުކަން – އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން

އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު ނިޒާމު ފިޔަވައި  އެހެން ނިޒާމުތަކުގައި (ސެކިއުލަރ ނިޒާމްތަކުގައި )  ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އިންސާނާގެ އެދުންތަކަށް ހައްދެއް ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވަސީލަތްތައްވަނީ ވަކި ލިމިޓެއްގައި ލައްވާފައެވެ. ވަސީލަތްތައް މަދުވެފައިވަނީ ފިތުރަތުގެ ސަބަބުންކަމަށްވެސް ބައެއް މީހުން ބުނަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ވަސީލަތްތަކަކީ ތަދު (scarcity of recourses) އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ސެކިއުލަރ ނިޒާމްތަކުގައި ދެކެއެވެ. މިނަޒަރިއްޔާއިން ބަލާއިރު އިންސާނުންގެ ހައްދެއް ނެތް އެދުންތަކަށް (wants) ލިބިފައިވާ މަދު މިންވަރު …

އިތުރަށް »

އިސްލާމް ދީނަށް ގޮވާލުމަށް ޝަރުޢު ކުރައްވާފައިވާ އުޞޫލު

ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި މާތް الله ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ  ﴾ ﴿سورة النحل ١٢٥﴾ މާނައީ: “حكمة އާއި، ރިވެތި وعظ އާއެކު، ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ މަގަށް، ކަލޭގެފާނު ގޮވައިލައްވާށެވެ! އަދި ރިވެތި ގޮތުގައި އެއުރެންނާ جدل ކުރައްވާށެވެ! …

އިތުރަށް »

މާތް ވެގެންވާ 10 ދުވަސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

އަޅުކަމުގެ މޫސުމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިވެރިވެގެންވަނީ ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައިގެ ދުވަސްތަކެވެ. އަހަރުގެ އެހެން ހުރިހާ ދުވަސަތަކަކަށްވުރެ، ﷲ ތަޢާލާ އެދުވަސްތައްވަނީ މަތިވެރި ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. ރަސޫލު ﷲ صلى الله عليه وسلمގެ ކިބައިން، ﷲ ތަޢާލާ ރުއްސުން ލެއްވެވި އިބްނު ޢައްބާސް ރިވާ ކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘްފުޅެއްގައި ވެއެވެ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى …

އިތުރަށް »

” ޔަގީންކަމެއް، ޝައްކަކުން ފިލައި ނުދާނެއެވެ.”

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވާ ޝަރުޢީ ޙުކުމްތައް، އޭގެ މަޞްދަރުތަކުގެ އަލީގައި ދެނެގަނެވޭ ހަމަތައް ފިޤްހް ޢިލްމުގެ ޛަރީޢާއިން ޢިލްމުވެރީންވަނީ ނެރުއްވާފައެވެ. މި ޤަވާޢިދުތަކަކީ، އޭގެ މައްޗަށް ފިޤުހުގެ އެތަކެއް ޙުކުމް ބިނާވެފައިވާ، ފިޤުހުގެ ހުރިހާ ބާބެއްގެ ތެރެއަށް ވަންނަ، ޤަވާޢިދުތަކެކެވެ. މި ޤަވާޢިދުތަކުގެ މައްޗަށް ނެރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، އަޅުކަމާއި، މުޢާމަލާތާއި، ޢުޤޫބާތާއި، ޤާޟީކަމާއި، މިފަދަ އެތަކެއް ބާބެއްގެ މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ. މިހެންވެ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މި ޤަވާޢިދަށް ޙުކުމްކުރެވޭ، …

އިތުރަށް »

ފިރިހެނުންނަށް އަނގޮއްޓި އެޅުން ހުއްދަވެގެންވޭތަ؟

ޖަވާބު: ޝެއިޚް އާދަމް ޝަމީމް الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:   ގަހަނާ އެޅުމަކީ އަންހެނުންނަށް ހަލާލު ކަމެކެވެ. ވީމައި އަންހެނުން ކޮންމެ އަތެއްގައި އަދި ކޮންމެ އިނގިއްޔެއްގައި އަނގޮޓި އެޅި ނަމަވެސް ހުއްދައެވެ. ނަމަވެސް ފިރިހެނުންނަށް ހުއްދައީ ރިހި އަނގޮޓިއެއްގެ މިންވަރު އެކަންޏެވެ.   އިތުރު އެކަލޭގެފާނުން ރިހި އަނގޮޓި އެއް އެޅުއްވިއެވެ. އެއީ ކޮން އަތްޕުޅަކާއި …

އިތުރަށް »

އިސްލާމްދީނުގައި ކޮރަޕްޝަން ޙަރާމްކުރައްވާފައިވޭ! ދަލީލު ބޭނުންހެއްޔެވެ؟

ދިވެހިރާއްޖޭއަކީ ސައްތައިންސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަ ޤައުމަކަށް ވާއިރު މި ޤައުމުގެ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމަކީ ޑީމޮކްރަސީއެވެ. ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެއްގައިވެސް ކޮރަޕްޝަން މަނާކުރެއެވެ. މި ނިޒާމުގައި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މިނިވަން މުސްތަގިއްލު މުއައްސަސާއެއް އުފައްދަން އެ ނިޒާމުގެ ދުސްތޫރުން ލާޒިމްކުރެއެވެ. މި ރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ކޮރަޕްޝަން މަނާކުރާ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000) ބުނާ ގޮތުން ކޮރަޕްޝަނަކީ ޙައްޤު ނޫން ގޮތްގޮތުން މަންފާ ހޯދުމެވެ. އެއީ މުދަލުން ނުވަތަ …

އިތުރަށް »

“ކައިވެނި ރުޖޫޢަކުރުން”

އިސްލާމީ ޝަރީޢާ އަދި ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު އަލީގައި   އިސްލާމްދީން ދެކޭ ގޮތުގައި ޢާއިލާތައް ބިނާކުރުމުގައި ކައިވެންޏަކީ މުޤައްދަސް ގުޅުމެކެވެ. އެއީ ޠާހިރުކަމާއި ޢިއްފަތްތެރިކަމުގެ ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރެވޭ ގުޅުމެކެވެ. ކައިވެނީގެ ސަބަބުން ބިނާވާ ކޮންމެ ޢާއިލާއަކީ އުފާވެރި ޢާއިލާއަކަށް ނުވި ނަމަވެސް، އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙްތިރާމް އަދާކުރާ ޢާއިލާތަކެއްގެ ސަބަބުން ދުޅަހެޔޮ އަޚުލާޤެއްގެ ވެރި މުޖުތަމަޢުއެއް އުފެދި ބައްޓަންވުމީ، އިސްލާމްދީން ނުހަނު ބާރުއަޅާކަމެކެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރީން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކައިވެނީގެ …

އިތުރަށް »

أبوبكر الصديق رضي الله عنه ގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން!

އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި، އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ވަރަށް ގިނަ މުހިއްމު ހާދިސާތައް ހިނގާފައި އެބަހުއްޓެވެ. މިފަދަ ޙާދިޘާތަކުގެ ތެރޭގައި، اسلام دين ގެ ކުރިއެރުމަށާއި މާތް ނަބިއްޔާ محمد صلى الله عليه وسلم ގެ ޚިދުމަތުގައި أبوبكر رضي الله عنه ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ކީރިތި ރަސޫލާ محمد صلى الله عليه وسلم ސުވަރުގެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޚަލީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން  أبوبكر …

އިތުރަށް »

ޝެއިޚް މާޖިދުގެ ދަރުހެއް ލަންދޫގައި މިއަދު ބާއްވައިފި.

އައްޝެއިޚް އަޙްމަދު މާޖިދުގެ ދަރުހެއް މިއަދު ލަންދޫގައި ދެއްވައިފިއެވެ. މިދަރުސް އިންތިޒާމް ކޮށްފައިވަނީ ނ.ލަންދޫ ކައުންސިލުންނެވެ. މިއަދު ޢަޞުރު ނަމާދަށްފަހު ލަންދޫ މަސްޖިދުއްލުބާބު ގައި ދެއްވި މިދަރުސްގައި ގިނަޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދެޖިންސްގެ ކުޑަކުދިންނާއި، ބޮޑެތި މީހުން ހިމެނެއެވެ. މިއަދުގެ ދަރުސްގައި ޝެއިޚް ބޮޑަށް އަލިއަޅުވާލެއްވީ ތަޤުވާވެރިވުމުގެ މައްޗަށެވެ. ޝެއިޚްގެ ވާހަކައިގައި ވިދާޅުވީ ތަޤުވާއަކީ ﷲ ތަޢާލާއަށްކިޔަމަންތެރިވުމުގައި އީމާންތެރިކަމާއި، ޘަވާބާއި ދަރުމަޔަށް އެދި،އަމުރަށާއި ނަހީތަކަށް ބޯލަނބާ ޙާލު …

އިތުރަށް »

ރާޒުވާ ކުޅުމާއި ތާސް ކުޅުން ޙަރާމްތަ؟

ސުވާލު: ރާޒުވާ ކުޅުމާއި ތާސް ކުޅުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެހެން ކުޅިވަރު ތަކާ މިދެކުޅިވަރު ތަފާތުވަނީކީއްވެތޯއެވެ؟   ޖަވާބު: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد ރާޒުވާ ކުޅެނީ ހަރާދު ކިޔައިގެން ކަމުގައި ވާނަމަ ނުވަތަ އޭގެ ސަބަބުން ވާޖިބުކަމެއް ދޫވާނަމަ ނުވަތަ ނަމާދު ފަސްވާނަމަ ، ނުވަތަ ދޮގެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ހިމެނޭނަމަ ޙަރާމް ވެގެންވާ …

އިތުރަށް »

ފާތިޙާ ފިޔަވައި އެހެން ސޫރަތް ތައް އިމާމާގެ ފަހަތުން ކިޔެވުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫން.

ސުވާލު: އިމާމުމީހާ ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔެވުމަށްފަހު އެއަންނަ ހުސްވަގުތުގައި ސޫރަތުލްފާތިޙާ ކިޔެވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ އަދި އެލިބޭ ހުސްވަގުތުކޮޅުގައި ސޫރަތުލްފާތިޙާ ކިޔަންޖެހޭތޯ؟ ޖަވާބު:   الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:   ފާތިހާ ސޫރަތް ކިޔެވުމަކީ އިމާމާއި މައުމޫމާއި އެއްމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އަޑު ހަރުކޮށް ކިޔަވާ ނަމާދު ތަކުގައި ވެސް ޢިލްމުވެރިންގެ ޖަމާއަތެއްގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ …

އިތުރަށް »

ރަމަޟާންމަސް ހެޔޮގޮތުގައި ލިބިގަންނާށެވެ. (1)

ރަމަޟާންމަހަކީ އެމަހެއްގައި ބަރަކާތާއި ރަޙުމަތް އެކުލެވިގެންވާ މަހެކެވެ. އެމަހަކީ މީސްތަކުންނަށް ހުރި ރަޙުމަތުގެ މަހެކެވެ. މަޣްފިރަތާއި ދިންނެވުމުގެ މަހެކެވެ. ތަވުބާގެ މައްސަރެވެ. މިމަހަކީ އަޅުކަމަށް ޚާއްޞަ މަހެކެވެ. ހެޔޮކަންކަން ކުރުމުން ނުހަނު ގިނަ ޘަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގެންދާ މަހެކެވެ. މިމަހުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވަނީ ނުހަނު ބޮޑަށް ބާރު އަޅުއްވާފައެވެ. މިއީ ހެޔޮކަމުގެ މޫސުމެވެ. ހެޔޮކަންތައް އިހުނަށްވުރެ އިތުރުކޮށް ހެޔޮކަންކަމަށް ޢަމުރުކޮށް …

އިތުރަށް »

ރަމަޟާންމަހުގެ އަސްލު މަޤްޞަދު އޮޅުވާ ނުލައްޗެވެ. އަދި އޮޅުވާލިޔަ ނުދެއްޗެވެ.

މިހާރަކަށް އައިސް ރަމަޟާންމަސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލުކުރާ އަސްލު މަޤްޞަދަކީ ކޮބައިކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަށްދަނީ އޮޅެމުންނެވެ. އަދި ގިނަބަޔަކު ދަނީ ރަމަޟާންމަހުގެ އަސްލު މަޤްޞަދު އޮޅުވާލުމަށްވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މިމަޅީގައި ބެދިގެންދަނީ އަދުގެ ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންނެވެ. އަދި ހަރު މީހުންވެސް މި ލިސްޓުގައި ހިމެނިގެންދެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް ރަމަޟާންމަސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލުކުރާ ބައްދަލުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ﷲ ތަޢާލާ ލައްވާ ބޮޑު ވެގެންވާ ރަޙުމަތެކެވެ. ހެޔޮ ނަޞީބެކެވެ. ބާއްޖަވެރިކަމެކެވެ. ފަލާޙާއި ކާމިޔާބެކެވެ. …

އިތުރަށް »

ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށް ސަޅި ވެބްސައިޓެއް

އިސްލާމިކް ފައިންޑަރ ވެބްސައިޓަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ކަންކަމާއި ގުޅިލާމެހިފައިވާ އެތަކެއް ދީނީ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެއްތަނަކުން ލިބިގެންދާ ވަރަށް ފުރިހަމަ ވެބްސައިޓެކެވެ. ނަމާދު ވަޤުތާއި އިސްލާމްދީނަށް ނިސްބަތްވާ މުހިންމު ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތާއި ދުޢާތަކާއި ޛިކުރުތައްވެސް ހިމެނޭ މި ވެބްސައިޓުގައި ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށް މުހިންމު ފައިދާކުރަނިވި މަޢުލޫމާތުތަކެއް އަޕްޑޭޓްވަމުން ދެއެވެ. އެގޮތުން ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅުންހުރި އާރޓިކަލް ތަކާއި ރަމަޟާންމަހުގެ ކައުންޓު ޑައުންވެސް މި ވެބްސައިޓުން ފެނިގެންދާއިރު، މިސައިޓުގައި ޒަކާތަށް ޚާއްޞަ ކަލްކިއުލޭޓަރއެއްވެސް ހިމަނާފައިވެއެވެ. …

އިތުރަށް »

ހާރުކެއުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަޤުތަކީ ކޮބާ ؟

ސުވާލު: ހާރުކެއުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަޤުތަކީ ކޮބާ ؟ ރަމަޟާންމަހު އިމްސާކް ކިޔާ ގަޑިއެއް އިނދޭ ކަލަންޑަރުގައި ނަމާދު ވަޤުތު ބައިގައި، އެގަޑިޔާ ހަމަޔަށޯ ކެއިންބުއިން ގެންދަންޖެހޭނީ ؟ ޖަވާބު: ހާރުކުއެމުގެ އެންމެފަހު ވަޤުތަކީ ފަތިސް ނަމާދުގެ ވަޤުތު ޖެހެންދެނެވެ. އިމްސާކް ކިޔާ ވަޤުތެއް ކަލަންޑަރުގައި އެވަނީ އެ ގަޑީގެ ކުރިން ކެއުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭނެކަމަށް، އެހެނަސް އެއީ ޞައްޙަ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އިމްސާކުގެ ވަޤުތަކީ ބިދުޢައެއްކަމަށް ޝައިޚް އުޘައިމިއްޔާ …

އިތުރަށް »

އޭ ޒުވާނުންނޭވެ ތިބާގެ ޒުވާންކަން ޣަނީމާ ކުރާށެވެ!

ޒުވާންކަމުގެ ނިޢުމަތަކީ ﷲ ޞުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނާއަށް ދެއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ނިޢުމަތެވެ. ޒުވާން ޢުމުރަކީ އިންސާނާ ފުރާ ފުރިހަމަވެ އޭނާގެ އިޙްސާސްތަކާއި ޝުޢޫރުތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތްކުރާ ޢުމުރެވެ. އަދި އިންސާނާގެ މައްޗަށް އޭނާގެ ހަވާނަފްސުގެ އެދުންތަށް ގަދަކޮށްލާ ޢުމުރެވެ. އެހެންކަމުން އިސްލާމް ދީނުގައި ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ މަޤާމެއް ދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ޒުވާކަން ޣަނީމާކޮށް ޒުވާންކަމުގެ ފައިދާ ލިބިގަތުމަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޙަދީޘްފުޅެއްގެ …

އިތުރަށް »