badgetcomitee

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ޔޫޓޫޖޭ އެކަޑެމީގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ނ. މާޅެންދުއަށް

ޔޫޓޫޖޭ އެކަޑެމީގެ ދަރިވަރުންގެ ހުނަރު އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން އެހެން ރަށްރަށުގެ ދަރިވަރުންނާ ދެމެދު ކުޅުމަށް ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން …

Leave a Reply

Your email address will not be published.