badgetcomitee

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

250 ކިލޯވޮޓް ގެ މުޅިން އާ ޖަނަރޭޓަރެއް މިއަދު ލަންދުއަށް ގެންނަނީ.

ނ.ލަންދުއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓްގެ ދަތިކަން ފިލުވައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ( ފެނަކަ ) އިން ކުރަމުން ގެންދާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއްގެ ދަށުން …

Leave a Reply

Your email address will not be published.