23 ޑިސެމްބަރ ގެ ބޮޑުމުޒާހަރާގައި ލަންދޫރައްޔިތުން ވަރަށްފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވިއެވެ.

23 ޑިސެމްބަރގައި ލަންދޫގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

އަދުގެ ސަރުކާރުން ހިންގަމުން ގެންދާ ލާދިނީ ޙަރަކާތްތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ އައްޑޫސިޓީގައި ބެހެއްޓި ބުދުތައް އެތަނުންނެގުމަށާއި،މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރާއި، އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައިހިންގޭ އެންމެހައި ޙަރަކާތްތައް ވަގުތު ވަގުތަށް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ 23 ޑިސެމްބަރ 2012 ގައި މުޅިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބޭއްވި ބޮޑުމުޒާހަރާގައި ލަންދޫރައްޔިތުންވެސް ވަރަށް ފުރިހަމައަށްވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ލިޔުނީ: އަބްދުﷲ އިބްރާހީމް

ޢަބުދުﷲ އިބްރާހިމް ( ޒީރޯ ) އަކީ ލަންދޫއިންފޯގެ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރާ، ޓެކްނިކަލް ޓީމްގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ. ލިޔުންތެރިކަމަށްވެސް ލޯބިކުރާ މި ޒުވާން ލިޔުންތެރިޔާ ގިނައިން ލިޔާނީ ޓެކްނޯލޮޖީއާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކެވެ. އޭގެ އިތުރުންވެސް ދީނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާއިންވެސް ލިޔުންތައް ލިޔުއްވައެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ލަންދޫސްކޫލްގެ އިންޓަރހައުސް ޖޫނިއަރ ބައިގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި.

ނ.ލަންދޫ ސްކޫލްގެ އިންޓަރހައުސް މިއަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޖޫނިއަރ ބައިގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ލަންދޫސްކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
wpDiscuz