2009 ވަނަ އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް

2009 ވަނަ އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ނ. ލަންދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ލިޔުނީ: އަބްދުﷲ އިބްރާހީމް

ޢަބުދުﷲ އިބްރާހިމް ( ޒީރޯ ) އަކީ ލަންދޫއިންފޯގެ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރާ، ޓެކްނިކަލް ޓީމްގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ. ލިޔުންތެރިކަމަށްވެސް ލޯބިކުރާ މި ޒުވާން ލިޔުންތެރިޔާ ގިނައިން ލިޔާނީ ޓެކްނޯލޮޖީއާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކެވެ. އޭގެ އިތުރުންވެސް ދީނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާއިންވެސް ލިޔުންތައް ލިޔުއްވައެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ލަންދޫގައި ޑިޕްލޮމާއިން ލީޑަރޝިޕް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ކޯހެއް ފަށަނީ

ލަންދޫ ސެންޓަރ ފޯރ ސްޓޫޑެންޓް އެޑްވާންސްމެންޓާއި މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ގުޅިގެން އަންނަ ފެބުރުއަރީމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
wpDiscuz