16 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ގަޔަށް ވަޅިހަރާ މަރާލައިފި..

16 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ގަޔަށް ވަޅިހަރާ މަރާލައިފި..

16 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ވަޅިހަރާ  ޒަހަމްތަކާއިއެކު މަރާލާފަ އޮއްވާފެނިއްޖެއެވެ.މިއަދު ހެނދުނު މާލެތެރެ ޕެޓްރޯލްކުރަން އުޅުނު ފުލުހުންނަށް މިކުއްޖާފެނިފައިވަނީ ހެނދުނު ހައެއް ޖަހާ ކަންހާއިރު ކުއްލިއްޔާގެ އިރައް އޮންނަ ހަނި ގޯޅި ޕާރކްތެރޭގައި އޮއްވާކަމަށް ފުލުހުންވަނީ ބުނެފައެވެ.އަދި އެކުއްޖާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރުގައި އޮތީ މަރުވެފައިކަމަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް. ގެ ޑަކްޓަރުންވަނީ ކަށަވަރު ކޮއްދެއްވާފައެވެ.ދިއެފްއެމް ނިއުސްއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ރޭގެ ވަގުތެއްގައި މަރާލާފައިވަނީ ހއ.ހޯރަފުށީ އަރްޙަމް ކަމަށް ކިޔާ ކުއްޖެކެވެ.

ލިޔުނީ: އިރުފާނު ( އިރޭ )

އިރުފާނަކީ އެކިދާއިރާގެ ޚަބަރު ހޫނުކޮށް ގެނެސްދިނުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ހިވާގިކަމާއެކު ކެރިގެން މަސައްކަތްކުރައްވާ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ނޫސް ރިޕޯރޓަރެކެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ވުމަށް އަޚްލާޤު ވަރަށްމުޙިއްމު

ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެކޭ އެއްފަދައިން ފުޓްބޯޅައިގައިވެސް ކާމިޔާބު މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ވުމުގައި އަޙްލާޤު ވަރަށް މުޙިއްމު ދަޢުރެއް އަދާކުރާކަމީ މިއަދު ދުނިޔެ …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
ފިކުރީ
ފިކުރީ

“ދިއެފްއެމް ނިއުސްއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ރޭގެ ވަގުތެއްގައި މަރާލާފައިވަނީ ހއ.ހޯރަފުށީ އަރްޙަމް ކަމަށް ކިޔާ ކުއްޖެކެވެ.” މީ ލަންދޫ އިންފޯތަ؟

wpDiscuz