001788

ލިޔުނީ: އަބްދުﷲ އިބްރާހީމް

ޢަބުދުﷲ އިބްރާހިމް ( ޒީރޯ ) އަކީ ލަންދޫއިންފޯގެ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރާ، ޓެކްނިކަލް ޓީމްގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ. ލިޔުންތެރިކަމަށްވެސް ލޯބިކުރާ މި ޒުވާން ލިޔުންތެރިޔާ ގިނައިން ލިޔާނީ ޓެކްނޯލޮޖީއާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކެވެ. އޭގެ އިތުރުންވެސް ދީނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާއިންވެސް ލިޔުންތައް ލިޔުއްވައެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

250 ކިލޯވޮޓް ގެ މުޅިން އާ ޖަނަރޭޓަރެއް މިއަދު ލަންދުއަށް ގެންނަނީ.

ނ.ލަންދުއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓްގެ ދަތިކަން ފިލުވައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ( ފެނަކަ ) އިން ކުރަމުން ގެންދާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއްގެ ދަށުން …

Leave a Reply

Your email address will not be published.