ޤާސިމްގެ ރިޔާސީކެމްޕެއިން – ލަންދޫ 2008

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ލަންދޫސްކޫލްގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ނ.ލަންދޫސްކޫލްގައި މިއަދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއވެ. މާދަރީބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދަރިވަރުން މިއަދު ސްކޫލަށް ގޮސްފައިވަނީ …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
wpDiscuz