ލަންދޫސްކޫލްގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްކާމިޔާބުކުރީ ރެހެންދިހައުސް.

ނ.ލަންދޫސްކޫލްގައިމިއަދު ފެށުނު އެސްކޫލްގެ މިއަހަރުގެ އިންޓަރހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް މިއަދު ކާމިޔާބުކުރީ ރެހެންދިހައުސްއެވެ. ރެހެންދިހައުސް މިއަދުގެމެޗްކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ސިއްތިމާވާ ހައުސްއާއި، ބައްދަލުކޮށް ރަގަޅުކުޅުމެއްދައްކާ 11 ޕޮޓް 24 ޕޮޓުންނެވެ.

މިއަދުގެ މެޗްގެ ކްއީން އޮފްދަމެޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ރެހެންދިހައުސްގެ ފާތުމަތު ޝަހީދާ އެވެ. ކްއީން އޮފްދަމެޗްގެ އިނާމްދެއްވީ މެޗްގެ ޝަރަފްވެރި މެހްމާނާ ނ.ލަންދޫ މުރިނގު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރިޝްފާއެވެ.

މިއަދުގެމެޗްގެ ކުޅިބެލުމަށް ޓަކައި ސްކޫލްގެ ގިނަސްޓާފުންނާއި، ގިނަޢަދަދެއްގެބެލެނިވެރިންނާއި، ދަރިވަރުން ހާޒިރުވިއެވެ.

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

މާފަރު އެއަރޕޯޓް ހަދާ ސަރަޙައްދުގެ ބިން ސާފުކުރަން ފަށައިފި.

ނ.މާފަރުގައި ސަރުކާރުން އަޅައިދެއްވާ އެއަރޕޯޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދުގެ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަނެއްކާވެސް ފަށައިފިކަމަށް އެރަށުކަންސިލުން ބުނެފިއެވެ. މާފަރު …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
ޒަހީން އަބްދުﷲ
ޒަހީން އަބްދުﷲ

އަހްމަދު!!!!! ސާބިތުކަމާއި އެކު ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާ!!

wpDiscuz