މިލަދޫ ޅޮހި ކުޅުނު ފުޓްބޯޅަމެޗުން ދެޓީމްވީ އެއްވަރު.

ނ.މިލަދޫ އަދި ނ.ޅޮހީގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ކުޅެވުނު އެކުވެރި ކަމުގެ ފުޓްބޯޅަމެޗުން 2-2 ން ދެޓީމް އެއްވަރު ވެއްޖެއެވެ.

ނ.ޅޮހީގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެވުނު މިމެޗްގައި ދެޓީމުން ވެސް ރަގަޅު ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް ޅޮހީގައިހުންނަ ލަންދޫއިންފޯގެ ރިޕޯޓަރުވަނީ މަޢުލޫމާތު ދީފައެވެ.

ޅޮހީ ޒުވާނުންގެ ދަޢުވަތަކަށް މިލަދޫޒުވާނުން ޅޮއްސަށް އައިސް ކުޅުނު މިމެޗް ނިމިގެން ގޮސްފައިވަނީ އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ނުހިގައި ވަރަށް އަމާންކަމާއެކު ގައިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެ ލަންދޫޓީމުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

.އަތޮޅުގައި ބޭއްވޭ އެންމެ އަގުބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްކަމަށްވާ ޝިޔާމް-މަޢުރޫފް ސޮކަކަޕްގެ ފުޓްބޯޅަމުބާރާތުގެ މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
wpDiscuz