ފޮޓޯ:މިހާރު

އެމްޕީއެލްގެ ބޯޑު އަލުން އެކުލަވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓަޑްގެ ބޯޑު އަލުން އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

މިކަންހާމަކުރައްވާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޮޑުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނިޒާރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެމްޕީއެލްގެ ބޯޑަށް ގ.އަމްބަރީގޭ މަރިޔަމް ޝީނާޒް ޝާކިރު، ހއ. ކެލާ، ވާރޭވިލާ ފާތިމަތު ނިޒާމާއި ގދ. ތިނަދޫ ސަތަހަ އަހުމަދު އަސްބާބު އަލީ ނަސީރު އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިބަދަލު ގެންނެވީ، އިދާރާތަކަށް އާ މެމްބަރުން ލެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިންނެވެ. މިހާތަނަށް އެމްޕީއެލްގެ ބޯޑުގައި ތިއްބެވީ އަހުމަދު ޝަރީފް، އަބްދުއްރަހުމާން ޔޫސުފް، އަލީ ހާފިޒް އަދި އަލީ އާދަމް އެވެ.

ލިޔުނީ: ލޭފަވެތި

ލޭފަވެތި މީ އަމިއްލަ ޝައުގުގައި މިދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާނެކެވެ. އާއްމުކޮށް ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ހަބަރާ މައުލޫމާތު، ލިޔުންތައް ގެނެއެވެ.

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
wpDiscuz