އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން އެޕާޓީގެ ރައީސާއި، ނައިބު ރައީސްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައިފި.

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ މެމްބަރުން އެޕާޓީގެ ރައީސާއި، ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ބައެއް ޕާޓީގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

އެޕާޓީގެ މެމަބަރުންތަކެއް މިހެން ގޮވާ އަޑުގަދަ ކުރަމުން ދިޔައީ އިއްޔެ 5 ޖެހިއިރު ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާގައެވެ. މިޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ރައީސް ޑރ.ޑީޑީއާ، ނައިބުރައީސް އަލްހާންގެ އިތުރުން ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ޝާހު މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް އަޑުހަރުކޮށް ގޮވަމުން ދިޔައެވެ.

މިގޮތައް ބަޔަކު ގޮވާފައިވަނީ އެ ޕާތީ ތެރޭގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އުފެދިފައިވާކަމަށް އަޑުފެތުރިފައި ވަނިކޮށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިޓީވީ އަދި ދިއެފްއެމްގެ ރިޕޯޓަރުން ޖަލްސާގެ ތެރެއަށް ވަނުމުން ޖަލްސާ ކުރަމުންދިޔަ ހޯލުން ނެރުމަށްފަހު ޖަލްސާގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މީޑިޔާ ވެއްދުމާ މެދު ވޯޓެއް ނެގުނެވެ. އެއަށްފަހު ވޯޓުން ފާސްވުމުން މީޑިޔާތައް އަނެއްކާވެސް ޖަލްސާއަށް ވެއްދިއެވެ.

މިޖަލްސާގެ ތެރެއިން ދިޓީވީގެ ދެރިޕޯޓަރުންގެ ގައިގަ އަތްލާ، ކެމެރާ ފުނޑުކޮށްލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓަރުންބުނެއެވެ.

 

ލިޔުނީ: އިރުފާނު ( އިރޭ )

އިރުފާނަކީ އެކިދާއިރާގެ ޚަބަރު ހޫނުކޮށް ގެނެސްދިނުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ހިވާގިކަމާއެކު ކެރިގެން މަސައްކަތްކުރައްވާ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ނޫސް ރިޕޯރޓަރެކެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާރޕާސަންގެ މަޤާމްގައި ހުންނެވި އަލީ ވަހީދު މިދިޔަ މަހުގެ 28 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން  ހުސްވެފައިވާ އެމްޑީޕީގެ …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
wpDiscuz