އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މާދަމާ ހުކުރު ކުރައްވާނީ މުފުތީ މެންކް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް ކަމުގައިވާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މާދަމާ އިމާމުވެ ހުކުރު ކުރައްވާނީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކް ކަމަށް އިސްލާމީކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުފްތީ މެންކަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މާދަމާ ހުކުރު ޚުތުބާ ވިދާޅުވުމުގެ ހުއްދަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިހާރުވަނީ ދެއްވައިފައެވެ.

އެމިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ މުފްތީ މެންކަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޚުތުބާ ވިދާޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވީ އާންމުންގެ ގިނަބައެއްގެ އެދުމުގެ މަތިންކަމަށެވެ.

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ހުކުރު ޚުތުބާ ވިދާޅުވުމުގެ ހުއްދައަށް ކުރިން އެދުމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މުފްތީ މެންކަށް ހުއްދަ ދެވެން ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމެވީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ދެވޭ ޚުޠުބާއަކީ، ދިވެހި ބަހުން ގެނެސްދޭންޖެހޭ ޚުތުބާއެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ އަހަރު ނިންމާފައިވާތީކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއެވެ.

މުފުތީ މެންކަކީ ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ދިނީ ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމާއި، އިމާމުވެ ނަމާދު ކުރެއްވުމުގައި މަޝްހޫރު ޢިލްމްވެރިއެކެވެ.

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

މާބްލް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ރޯދަމަހަށް ނިމޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ.

ސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ބޭރުގައި މާބުލް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، ކުރިޔަށް އޮތް ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެތަން ބޭނުންކުރަން …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar