އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަމީންއާންމު ކަމަށް ފާރޫޤު

 އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އަމީން ޢާންމުގެ މަގާމަށް އެ މިނިސްޓްރީ ކުރީގެ ނައިބު އައްޝައިހު މުހައްމަދު ފާރޫގު ހަމަ ޖައްސައިފި އެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. އިބްރހިމް ދީދީގެ ބޭބެ އަދި އެމްޑީޕީގެ އިސްލާމީ މަޝްވަރާ މަޖިލީހު ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ފާރޫގު  , އިސްލާމިކް  މިނިސްޓްރީގެ އަމީން އާންމުގެ މަގާމަށް ހަމަ ޖެއްސެވީ މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ ފެންވަރުގައި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ދެ އިމާމުންގެ މަގާމަށް ވެސް ނައިބު މިނިސްޓަރު ފެންވަރުގައި ދެ ބޭފުޅަކު ދާދި ފަހުން ވަނީ ހަމަ ޖައްސާފަ އެވެ.

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އޮފީހެއް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ އޮފީހެއް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއީ އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ މަޖިލީހުގެ ނަމުގައި ވަކި އޮފީހެއް …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar