އަންހެނުންގެ ދުވަސް 2009

ލިޔުނީ: އަބްދުﷲ އިބްރާހީމް

ޢަބުދުﷲ އިބްރާހިމް ( ޒީރޯ ) އަކީ ލަންދޫއިންފޯގެ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރާ، ޓެކްނިކަލް ޓީމްގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ. ލިޔުންތެރިކަމަށްވެސް ލޯބިކުރާ މި ޒުވާން ލިޔުންތެރިޔާ ގިނައިން ލިޔާނީ ޓެކްނޯލޮޖީއާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކެވެ. އޭގެ އިތުރުންވެސް ދީނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާއިންވެސް ލިޔުންތައް ލިޔުއްވައެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ޅ.އަތޮޅަށް އައި ލޮޅުންތަކުގެ އަސަރު ނ.އަތޮޅަށްވެސް ކޮށްފި.

ޅ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ލޮޅުންތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓް) އޮފީހަށް …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar