އަހަންމާކަލޯގެ ޖޯކްފީތާއިން ތަންކޮޅެއް:

މަރަށް ޙާޒިރުވެފައިވާ ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއާއި، މުޚާޠަބު ކޮށްފާ ބުޏްޏެވެ. މީގެ ދުވަސް ކޮޅެއްފަހުން އަހަރެން މަރުވެދާނެއެވެ. އަހަރެން މަރުވުމުން އަހަރެންގެ ރައްޓެހި މީހާ ޢަލީ އާއި، ކަމަނާ ކައިވެނިކުރާށެވެ. މިއީ އަހަރެންގެ ވަސިއްޔަތެކެވެ.

އަނބިމީހާ ޖަވާބުދިނެވެ. އެކަމަކު ކަލޭގެ ތިބަލީގެ އަސްލަކީ އޭނައެވެ. ކަލެއަށް ތިޔަޖެހޭހާ ކަމެއް ތިޔަޖެހެނީ އޭނަގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެންވިޔަސް ހެޔޮހެއްޔެވެ.

ފިރިމީހާ ޖަވާބުދިނެވެ. އާއެކެވެ. އެކަން އަހެރެންވެސް ދެނެހުރީމެވެ. އަހަރެން ބޭނުމީ އަހަރެންގެ މި ވޭނާއި، އުދަގޫތައް އޭނައަށް ވެސް ޖައްސާށެވެ.

ނިމުނީ

ލިޔުނީ: އަބްދުﷲ އިބްރާހީމް

ޢަބުދުﷲ އިބްރާހިމް ( ޒީރޯ ) އަކީ ލަންދޫއިންފޯގެ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރާ، ޓެކްނިކަލް ޓީމްގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ. ލިޔުންތެރިކަމަށްވެސް ލޯބިކުރާ މި ޒުވާން ލިޔުންތެރިޔާ ގިނައިން ލިޔާނީ ޓެކްނޯލޮޖީއާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކެވެ. އޭގެ އިތުރުންވެސް ދީނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާއިންވެސް ލިޔުންތައް ލިޔުއްވައެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ފުލުސް އޮފީހަށް މީހުން ހޯދަނީ

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މީލާދީގޮތުން 18 އަހަރާއި 25 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފިރިހެނެއްނަމަ …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
wpDiscuz