ފޮޓޯ:ނ.އަތޮޅު މަދަރުސާ

ނ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި އާއިލީދުވަސް ބާއްވައިފި

ނ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ، ކީސްޓޭޖް 1،2،3 ގެ ދަރިވަރުންގެ އާއިލީ ދުވަސް އެމަދަރުސާގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

އިއްޔެހަވީރު އެމަދަރުސާގެ ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވި މި ހަރަކާތްތަކުގައި، ބެލެނިވެރިން ވަނީ ދަރިވަރުންނާއެކު  ފޮޓޯ ފްރޭމް ހެދުމުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެފައެވެ.

ފޮޓޯ:ނ.އަތޮޅު މަދަރުސާ

ނ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލް އަބްދުﷲ އީސާއާއި އެމަދަރުސާގެ މުދައްރިސުންނާއި ބެލެނިވެރިން ބައިވެރިވެލެއްވި މި ހަރަކާތް ނިންމާލީ ހާއްސަ ސައިފޮދަކުންނެވެ.

ލިޔުނީ: ލޭފަވެތި

ލޭފަވެތި މީ އަމިއްލަ ޝައުގުގައި މިދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާން މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާނެކެވެ. އާއްމުކޮށް ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ހަބަރާ މައުލޫމާތު، ލިޔުންތައް ގެނެއެވެ.

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar