ނ.ހެނބަދޫ ފުޓްބޯޅަ ކުލަބުގެ ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ނ.ހެނބަދޫ ފުޓްބޯޅަ ކުލަބުގެ ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އެރަށު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައިވާގޮތުން މި ފުރުޞަތު 1 ނޮވެމްބަރު 2016 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެއެވެ.

HFT މިއަކުރުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމަށް ޝަރުޠުކޮށްފައިވާއިރު، އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ލޯގޯތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ލޯގޯއެއް ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މުބާރާތުގެ ކަންތައްތައް ވިލަރެސްކުރާ ކޮމެޓީންކަމަށް އެ އިޢުލާންގައިވެއެވެ.

ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމަށްފަހު މެއިލް ކުރައްވާނީ henbadhoooffice@gmail.com މި އެޑްރެހަށެވެ.

ލިޔުނީ: ޢަލީ ޒިޔާދު / އަސްރަފީގެ ، ނ.ލަންދޫ

ޢާންމުކޮށް ލިޔެ އުޅެނީ ދީނީ ލިޔުންތަކެވެ. އިޖުތިމާޢި ދާއިރާތަކުންނާއި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުންވެސް ތަފާތު ލިޔުންތައް ލިޔެހަދައެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

250 ކިލޯވޮޓް ގެ މުޅިން އާ ޖަނަރޭޓަރެއް މިއަދު ލަންދުއަށް ގެންނަނީ.

ނ.ލަންދުއަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓްގެ ދަތިކަން ފިލުވައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ( ފެނަކަ ) އިން ކުރަމުން ގެންދާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއްގެ ދަށުން …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
wpDiscuz