ނޯޓްފޯ އާއި އެސް ސިކްސް ގެ ހުރި ތަފާތު

ސެމްސަންގ ކުންފުނީގެ ގެލެކްސީގެ ސީރީސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު އެސް ސިކްސްއާއި، ހަމަ އެކުންފުނިން ވަރަށްފަހަކުން ނެރުނު ނޯޓް4 ގެ ހުރި ތަފާތު ބަލާލުމަކީ ސްމާޓްފޯނު ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ނުހަނު ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
“ފްލެގްޝިޕް” ފޯނު ގެލެކްސީ އެސް5 އަށް އެހާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ނުލިބުމާ ގުޅިގެން ގެލެކްސީ ސީރީޒްގެ ފަރުމާއަށް ސެމްގަންގުން ވަނީ އާ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ.
މިބަދަލު ތަކާއެކު ސެމްސަންގ ކުންފުނީގެ މިދެފޯނު އަޅާކިޔާލުމަށް ތިރީގައިވާ ވީޑިއޯ ޕްލޭކޮށްލައްވާށެވެ.

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ގެލެކްސީ އޭ 8 އަދި އޭ 8 ޕްލަސް އިންފިނިޓީ ޑިސްޕްލޭއާއެކު ނެރެނީ.

ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހު ފްލެގްޝިޕް ފޯނު އެސް8 އަދި އެސް 8 ޕްލަސް އާއެކު ތައާރަފްކުރި އިންފިނިޓީ ޑިސްޕްލޭ އެ …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar
wpDiscuz