ނަމާދެއް ނާޅާށެވެ.

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު ދާއޫދު / ލަންދޫ

ޚަބަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަހްމަދުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ލިޔެފައި ހުންނަ މަޒުމޫނުތަކާއި، ދިރާސީ ރިޕޯޓްތައް ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

މިލިޔުންވެސް ކިޔާލާ

ބިސްމި ކިޔަންޖެހޭނީ އަޑުހަރުކޮށް ކަމަށްބުނެ ފަތުވާއެއް ނެރެފި.

އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވާ ނަމާދުތަކުގައި ފާތިޙާ ސޫރަތް ކިޔަވަން ފަށާއިރު ބިސްމި ކިޔަންވާނީ އަޑުހަރުކޮށް ކަމަށް ބުނެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ …

ޚިޔާލެއްދެއްވާ

avatar