އެންމެފަސް

ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

 • ތަފާތު ރޯގާތައް ފެތުރެމުންދާ ދުވަސްވަރެއް

  ތަފާތު ރޯގާތައް ފެތުރެމުންދާ ދުވަސްވަރެއް

  ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި މިހާރު މިދަނީ ތަފާތު ރޯގާތައް ފެތުރެމުންނެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާއެންމެން ވަރަށްބޮޑަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭނެކަމެކެވެ. އެހެނީ މިދުވަސްވަރު އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއްބަލިކަމުގައިވާ ޑެންގޫ ހުންވެސް ...

  ތަފްޞީލް »
 • ދަރިންނަށް ރަގަޅު ތަރުބިއްޔަތު ދެއްވާށެވެ.

  ދަރިންނަށް ރަގަޅު ތަރުބިއްޔަތު ދެއްވާށެވެ.

  ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޮޑުވެ ތަސައްރަފް ފުދުމަށްފަހު ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއް ބޭނުންވާނެއެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު އެޙަޔާތުގެ ފޮނިމޭވާ ކަމަށްވާ ދަރިންވެސް ބޭނުންވާނެއެވެ. އަދި އެދަރިން ހެޔޮގޮތުގައި ތަރުބިއްޔަތުކޮށް އެދަރިންގެ ...

  ތަފްޞީލް »
 • މާ ހެފުންތައް ކުރިއަށް!

  މާ ހެފުންތައް ކުރިއަށް!

  ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިންގެ ގިނަބަޔަކު މިފަހަކަށްއައިސް ކުރާ އެންމެ މުހިއްމު އެއްކަމަކީ ރޯދަމަސް އަންނަން ދެދުވަސް ނުވަތަ އެއްދުވަހަށްވުމުން ތަފާތު ނަންމުގައި ...

  ތަފްޞީލް »
 • ކުޑަހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި – މުޅި ދިރިއުޅުން ” ދުއްވާލުން “

  ކުޑަހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި – މުޅި ދިރިއުޅުން ” ދުއްވާލުން “

  ސިއްސައިގެން ގޮސް ހޭލެވުނީ ކުޑަކުޑަ ދަރިފުޅުގެ ރުއިމުގެ އަޑަށެވެ. ހޭލެވުމާއި އެކު ދަރިފުޅު ނަގާ ކޮޑުމައްޗަށް ލުމަށްފަހު ގަޑިންވީ ވަރެއް ބަލާލުމަށް ފުރަތަމަވެސް ހޯދާލެވުނީ ދާދިފަހުން ބޮޑުއަގުދީފައި ...

  ތަފްޞީލް »

ދީން

 • ދީނީ ދަރުސްތަކަށްގޮސް އަޑުއަހަންވީ ކީއްވެ ؟

  ދީނީ ދަރުސްތަކަށްގޮސް އަޑުއަހަންވީ ކީއްވެ ؟

  އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި ދަޢުވަތު ފެތުރުމަށާއި ދީނީގޮތުން ޒުވާނުންނާއި ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށްރަށުގެ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ގުޅިގެން ކުރީގައިވެސް ...

  ތަފްޞީލް »

ކުޅިވަރު

ޓެކްނޮލޮޖީ

މުނިފޫހި

އެންމެމައްޗަށް