އެންމެފަސް

ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދީން

ކުޅިވަރު

ޓެކްނޮލޮޖީ

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި.
ފަތިނާރު
ވިތުރި ކުރި ނަމަވެސް ދަމުނަމާދު ކުރެވޭނެތޯއެވެ؟
ލައިލަތުލް ޤަދްރި ލިބިގަންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ވުމަށް މަސައްކަތްކުރާށެވެ!!!
ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކަށް ތާއީދުކުރައްވާކަމަށް އޮބާމާ ވިދާޅުވެއްޖެ.
އެއްގަމު މަގުން ޓޭންކަރުތަކުގައި ޣާޒާއަށް އަރައިގެންފި
ތަރުޖަމާ
ރޯދަވެރިޔާގެ ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވުން އަވަސްވެވޮޑިގެންވެއެވެ.
ދިވެހިންގެ ގިނަބަޔަކު ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވެއްޖެ.
ލަންދޫޕްރީސްކޫލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި.
އަދާލަތު ޕާޓީން ކުރިއަށްގެންދާ “ފަލަސްތީނު ރިލީފް ފަންޑު” އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި.
ގާޒާއަށް ހަމަލާ ނުދޭން އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ގޮވާލައިފި

މުނިފޫހި

އެންމެމައްޗަށް