އެންމެފަސް

ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

ދީން

  • ފަލަސްޠީނުގެ އެހާރާއި މިހާރުގެ ޙާލަތު

    ފަލަސްޠީނުގެ އެހާރާއި މިހާރުގެ ޙާލަތު

    މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޤިބުލަކަމުގައިވާ އަލް މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ އެބިމެއްގައިވާ ފަލަސްޠީނަކީ މުސްލިމުންގެ ތަނެކެވެ. މީލާދީން 718 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 1492 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް މުޅިޔޫރަޕް ...

    ތަފްޞީލް »

ކުޅިވަރު

ޓެކްނޮލޮޖީ

މުނިފޫހި

އެންމެމައްޗަށް