އެންމެފަސް

ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

 • ލަންދޫ ކަށްނާޅާ މަހާނަ އެޅި ވަޅުގަނޑު.

  ލަންދޫ ކަށްނާޅާ މަހާނަ އެޅި ވަޅުގަނޑު.

  އާބާދީގައި ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ނ.ލަންދުއަކީ ތާރީޚީ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެފުރަތަމަ މީހުން ވަޒަންވެރިވި ރަށްތަކުގެ ލިސްޓުން އެންމެ ކުރީގެ ޖާގަ ތާރީޚް ...

  ތަފްޞީލް »
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ތަހްނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ.

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ތަހްނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ.

  މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮ އެދުންތައް ލަންދޫއިންފޯ ކިޔުންތެރިންނަށާއި، ލޮބުވެތި ދިވެހި ...

  ތަފްޞީލް »
 • ލަންދޫއިންފޯ އެވޯރޑް ރީ ބުރޭންޑްކޮށް އަލުން ދޭންފަށަނީ

  ލަންދޫއިންފޯ އެވޯރޑް ރީ ބުރޭންޑްކޮށް އަލުން ދޭންފަށަނީ

  މީގެ 6 އަހަރުކުރިން ދޭންފެށުނު ޝަރަފުވެރި ” ލަންދޫއިންފޯ އެވޯރޑް ” އަލުން އައުފެށުމަކުން މިއަހަރު ދޭންފަށާގޮތަށް “ލަންދޫއިންފޯ ޓީމް ” އިން ނިންމިވާހަކަ މި އިޢުލާނުކުރަނީ ...

  ތަފްޞީލް »
 • ނަސްރުގެދުވަސް

  ނަސްރުގެދުވަސް

  ނަސްރުދެއްވަނީ ﷲ އެވެ. މިއަދަކީދިވެހި ރާއްޖޭގެ ނަސްރުގެދުވަހެވެ. މީގެ 27 އަހަރު ކުރިން އައި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 3 ވަނަދުވަހަކީ ރާއްޖޭގެމިނިވަންކަމަށް ކުރިމަތިވިނުރައްކާތެރި ޢުދުވާނުން ދިވެހި ޤަޢުމު ...

  ތަފްޞީލް »

ދީން

ކުޅިވަރު

ޓެކްނޮލޮޖީ

މުނިފޫހި

އެންމެމައްޗަށް